Home

Nieuws 1 reactie

Curator: geen aanwijzingen voor oplichting Agrilogica

Etten Leur – Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen van oplichting bij het faillissement van het de bedrijven Agrilogica en Mestfeed BV, en het persoonlijk faillissement van eigenaar Kees Oomen.

Dat zegt curator John Velenturf, die belast is met het veiligstellen van de belangen van de schuldeisers. Het faillissement levert schuldeisers een miljoenenschade op. Er zijn ondernemers bij wie het failliete bedrijf nog een schuld had openstaan van meer dan 100.000 euro.

Curator John Velenturf in Breda zegt voorzichtig te willen zijn over de omvang van de totale schuld. ”Een bedrag van ongeveer drie miljoen euro komt mij op basis van de gegevens die ik nu heb niet onwaarschijnlijk voor. Maar ik krijg elk half uur nog meer informatie.”

Velenturf reageert op verwijten uit de sector, dat er sprake zou zijn van oplichting: ”Ik heb daar op dit moment geen aanwijzingen voor.” Velenturf legt uit dat wat er van de buitenkant uit kan zien als oplichting ook een gevolg kan zijn van onhandig opereren op de markt. Velenturf zegt dat hij geen aanwijzingen heeft dat er geld zou zijn weggesluisd naar het buitenland, zoals door sommige getroffen ondernemers wordt beweerd. De curator heeft goed contact met de failliete ondernemer, die zich voor zijn schuldeisers verborgen houdt. Oomen is zelf niet bereikbaar voor commentaar.

De Bredase rechtbank heeft de dertigjarige eigenaar Kees Omen persoonlijk failliet verklaard, net als de eenmanszaak Agrilogica en de BV Mestfeed International. Agrilogica is volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel opgericht in 2005. Het bedrijf Mestfeed is geregistreerd in juli van dit jaar. Het bedrijf hield zich bezig met de groothandel in akkerbouwproducten en veevoer en wilde bemiddelen tussen akkerbouwers en veehouders. Het idee was dat het bedrijf voer afnam van akkerbouwers en leverde aan varkenshouders en mest afnam van varkenshouders en leverde aan akkerbouwers. De financiële problemen zouden voor een deel zijn ontstaan als gevolg van stijgende graanprijzen en een moeilijke mestafzet.

De Brabantse transporteur Toonen, die tot het eind voor het failliete bedrijf heeft gewerkt, zegt dat hij nog 150.000 euro tegoed heeft van Agrilogica. De transporteur merkte de afgelopen maanden dat er sprake was van betalingsproblemen. En toen leveranciers in Duitsland weigerden producten te laden, omdat ze vooraf geld wilden, gingen bij de transporteur de alarmbellen echt rinkelen. ”Achteraf denk ik dat het beter was geweest dat ik eerder was gestopt met de transporten, want ik heb ongewild het bedrijf nog draaiende gehouden. Toen ik ophield met transporteren, was het meteen afgelopen.”

Een akkerbouwer uit Zuid-Holland die voor 70.000 euro is benadeeld – hij kreeg de levering van 35 hectare tarwe niet betaald – doet daarvan aangifte bij de politie. Ook andere bedrijven hebben aangekondigd aangifte te doen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    reeds jaren was het agrionlogica iedereen wist het en men bleef erin geloven .

Of registreer je om te kunnen reageren.