Home

Nieuws

Ciolos: huidige landschapselement ook natuurbraak

Straatsburg - Bestaande landschapselementen zoals bufferstroken en houtwallen gelden onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ook als natuurbraak.

Dat zei eurocommissaris Dacian Ciolos (landbouw) dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement (EP). Als het aan hem ligt moeten alle Europese boeren vanaf 2014 7 procent van hun land inrichten als zogeheten ‘ecologisch focus gebied’.

Veel lidstaten en europarlementariërs vinden dat een slecht idee, omdat daardoor goede landbouwgrond uit productie zou worden genomen. Volgens Ciolos is dat dus niet per definitie het geval. In antwoord op vragen van Britse EP’ers benadrukte hij tevens dat ook grond waarop boeren steun ontvangen voor agro- en milieumaatregelen, onder de tweede pijler van het GLB, zal meetellen voor de genoemde 7 procent natuurbraak.

CDA’er Esther de Lange is blij met deze insteek van Ciolos. Zij was bevreesd dat bestaande landschapselementen niet zouden worden meegerekend, wat het voor Nederlandse boeren nagenoeg onmogelijk maakt om aan de nieuwe verplichting te voldoen. De Lange vindt dat op deze gronden straks ook weer bedrijfstoeslagen moeten worden uitgekeerd. Ciolos heeft zich daar nog niet over uitgelaten.

In het debat gaf de eurocommissaris verder aan dat de bedrijfstoeslagen in zijn voorstel voor de periode 2014-2020 enkel ten goede zullen komen aan wat hij ‘landbewerkers’ noemt. Dit betekent dat in pachtsituaties de inkomenssteun is bedoeld voor pachters, en niet voor verpachters.

Tenslotte liet Ciolos weten dat hij niets voelt voor een aanpassing van zijn plannen voor een herverdeling van het budget voor bedrijfstoeslagen. Hij bestrijdt de opvatting dat sommige lidstaten, waaronder Nederland, hierdoor onevenredig worden getroffen. Griekse europarlementariërs vinden dat hun land wegens de economische crisis moet worden ontzien, terwijl met name Baltische volksvertegenwoordigers de extra betalingen aan hun lidstaten onvoldoende vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.