Home

Nieuws 425 x bekeken

Centrale registratie antibiotica goed op weg

Utrecht – Er is duidelijke voortgang geboekt in het centraal registreren van gebruikte antibiotica per sector. Dit blijkt uit gegevens van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDA).

De centrale registratie van antibiotica is voor de kalver-, vlees- en pluimveesector verplicht vanaf 2011. Registratie gaat direct via het IKB-systeem van een sector, of via het Veterinair Informatiesysteem (Vetcis) van de Stichting Vetbase.

Sinds januari 2011 wordt op 95 procent van de vleeskuikenbedrijven via IKB Kip de gebruiksgegevens van antibiotica verzameld. Vanaf 1 mei 2011 gebeurt dit ook voor de opfok- en vermeerderingsbedrijven in de vleeskuikensector.

Naar schatting 90 procent van de varkensbedrijven is aangesloten bij IKB Varken of IKB Nederland Varken. Hiervan levert inmiddels 99,1 procent voorschrijfgegevens aan. Voorschrijfgegevens van bedrijven die niet aangesloten zijn bij IKB, worden verzameld door het Productschap.

De algemene indruk van de aanpak en voortgang in de kalversector is goed. De dekkingsgraad van het aantal binnen IKB-Kalf aangesloten bedrijven is hoog en de verwachting is dat dit op korte termijn volledig dekkend zal zijn.

De rundersector heeft aangegeven per 2012 te starten met verplichting tot centrale registratie. Belangrijk onderdeel hierbinnen is het gezondheids- en behandelplan en de geborgde dierenarts.

Bedrijven die niet meewerken aan de centrale registratie kunnen een boete krijgen via het IKB systeem. Daarnaast wil de overheid de sancties voor onzorgvuldig voorschrijven van antibiotica verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.