Home

Nieuws 1 reactie

Brussel neemt maatregelen voor suikermarkt

Brussel – Suikerproducenten mogen 400.000 ton surplussuiker verkopen als voedingssuiker. Dan moeten ze wel een heffing betalen van 85 euro per ton, heeft het Beheerscomité Suiker besloten. Normaal staat daar een boete op van 500 euro per ton.

Daarnaast verruimt Brussel het exportquotum naar 1,35 miljoen ton. En er komt een importtender tegen verlaagd invoertarief. De Europese Commissie hoopt dat door deze maatregelen meer suiker beschikbaar komt voor de voedingsmarkt. Zonder maatregelen zou een tekort ontstaan dit seizoen van 700.000 ton suiker.

Een meerderheid van de lidstaten heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie. Maar de lidstaten zijn wel verdeeld, zegt een woordvoerder van het Productschap Akkerbouw. ”Lidstaten die veel suiker produceren vragen zich af waarom extra import nodig is, gezien de grote suikerproductie dit seizoen in de EU. Lidstaten zonder eigen suiker maar met grote raffinaderijen willen juist veel import omdat veel raffinaderijen stil liggen omdat er te weinig suiker is. Dit pakket maatregelen is duidelijk een compromis tussen de verschillende belangen van de lidstaten.”

De Commissie verwacht een suikerproductie van 18,1 miljoen ton. Vorig seizoen is 15,3 miljoen ton geproduceerd. ”De EU houdt bijna 1,9 miljoen ton surplussuiker over”, zegt de woordvoerder. ”Vorig seizoen was dat slechts 100.000 ton. De huidige maatregelen zijn onvoldoende om het overschot weg te werken. Dat betekent extra concurrentie voor de suikersector op de afzetmarkt voor industriële suiker. Niet verkochte surplussuiker moet worden doorgeschoven als quotumsuiker naar het volgende seizoen.”

Jos van Campen, voorzitter van de raad van beheer van Cosun, is blij met de maatregelen. ”Vorig seizoen kwamen de maatregelen te laat. Nu komen ze vier maanden eerder. Maar de heffing op surplussuiker voor de voedingsmarkt is tegenstrijdig. De Commissie vindt de suikerprijs in de EU te hoog. Maar die heffing drijft de suikerprijs juist op.”

Volgens Van Campen houdt de Commissie de mogelijkheid open voor extra maatregelen. ”Of die nodig zijn hangt af van de hoeveelheid suiker die ontwikkelingslanden exporteren naar de EU.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Wie en of welke personen, hoe dan ook maken op deze manier op zeer geheimzinnige wijze de prijs van suiker extra laag.

Of registreer je om te kunnen reageren.