Home

Nieuws

Brabant: bij uitzondering bouwblok boven 1,5 hectare

Den Bosch – Alleen bij uitzondering kan een bouwblok in Noord-Brabant groter zijn dan 1,5 hectare. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor naar aanleiding van het rapport van de commissie-Van Doorn.

De maximering van het bouwblok is één van de elementen van de Brabantse plannen. De provincie wil voorop lopen bij de vermindering van het antibioticagebruik en wil daartoe overleg voeren met onder meer veehouders, vleesconcern Vion en de dierenartsen. Eén van de doelen is dat vanaf 1 januari 2013 alleen nog duurzaam – antibioticagezond – vlees in schappen van de supermarkten ligt.

Als het gaat om de omvang van de bedrijven willen Gedeputeerde Staten nog kijken naar de mogelijkheden om in landbouwontwikkelingsgebieden bedrijven toe te staan met een bouwblokgrootte van 2,5 hectare. De provincie heeft binnenkort niet langer zelf de bevoegdheid die ontheffing te verlenen.

De provincie wil grotere bouwblokken alleen toestaan als er juridische handvatten zijn om dierenwelzijn en publieke gezondheid op een andere manier te waarborgen.

De provincie wacht op een rapport van de Gezondheidsraad, voordat een besluit genomen wordt over het opschorten van de bouwstop voor geitenhouderijen. De bouwstop werd afgekondigd als gevolg van de Q-koortsuitbraak. Geitenbedrijven worden in Brabant onder intensieve veehouderij geschaard, met dezelfde planologische beperkingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.