Home

Nieuws

Boer moet zelf probleem oplossen bij dubbel geclaimde percelen

Den Haag - Niet Dienst Regelingen (DR), maar de boer moet straks zelf het probleem oplossen als hij een perceel laat registreren, die ook door iemand anders is geregistreerd.

Ondernemers willen zo snel mogelijk de bedrijfstoeslag ontvangen. DR mag vanaf 16 oktober overgaan tot uitbetaling, mits alle controles zijn afgerond. Niet alleen die controles vragen veel tijd en mankracht van DR, waardoor uitbetaling vertraging oploopt. Ook onjuiste en incomplete ingediende Gecombineerde opgaven zorgen ervoor dat de boer later uitbetaald krijgt.

Het aantal onjuiste opgaven moet voor aanvang van de controles omlaag, vindt het agentschap. Daarom moet de ondernemer vanaf volgend jaar, gedurende de 'landbouwtelling' zelf problemen oplossen. Dit is het geval bij dubbel geclaimde percelen.

DR kreeg in het verleden te maken met 20.000 percelen die door meerdere ondernemers werden opgegeven. Het ging hier om grofweg 10.000 boeren. DR moest al deze boeren benaderen. Een tijdrovende klus. Dat gebeurt straks niet meer. Wie een perceel claimt dat ook iemand anders opgeeft, moet zelf met de andere 'claimer' het probleem oplossen. Ze krijgen hierover beide automatisch een bericht van DR. De dienst verwacht dat het aantal dubbel geclaimde percelen hierdoor teruggaat naar 5.000, grofweg 2.500 boeren. Dit scheelt DR aanzienlijk veel tijd, ten gunste van uitbetalingssnelheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.