Home

Nieuws 3 reacties

Bleker zet het mes in Europese natuurdoelen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) gaat flink schrappen in het aantal beschermde soorten en habitats. In 42 Natura 2000-gebieden gaat een streep door de zogenoemde complementaire doelen.

Bleker baseert zich daarbij op twee nieuwe onderzoeken van Royal Haskoning, die vrijdag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Complementaire doelen zijn noodzakelijk voor het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding van natuurwaarden, die in de aangemelde gebieden onvoldoende worden geborgd. Om te voorkomen dat dit een extra belasting zou betekenen buiten het netwerk van Natura 2000, heeft Nederland ervoor gekozen deze doelen zo veel mogelijk daarbinnen te realiseren.

Volgens Bleker is dat op basis van Europese regelgeving niet noodzakelijk, en daarom wil hij deze schrappen. De Tweede Kamer heeft hem eerder daartoe opgeroepen. Onder meer de gevlekte witsnuitlibel, gestreepte waterroofkever en grote modderkruiper verliezen op die manier in veel gebieden hun beschermde status. Dat geldt ook voor slikkige rivieroevers, vochtige alluviale bossen en kalkmoerassen.

Uit de studies van Royal Haskoning blijkt tevens dat in eenvijfde van de beheerplannen maatregelen staan geformuleerd, die niet samenhangen met de instandhoudingsdoelstellingen van de aanwijzingsbesluiten. Volgens Bleker komt dit doordat in de beheerplannen wordt geanticipeerd op nog niet definitieve aanwijzingsbesluiten. Soms ligt het ook aan het ontbreken van een onderbouwing. De staatssecretaris verwacht dat dit probleem zich vanzelf oplost.

Wel maant hij de beheerplancommissies tot het beperken van hun ambities. Hij vindt dat uitbreiding van habitats of verbetering van de stand van soorten in de eerste fase van een beheerplanperiode alleen mag plaatshebben als de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  HANS SUD-FRYSLAN

  De 46 ha naast gelegen aan mijn bedrijf kan hij ook wel schrappen , het voegd geen enkele waarde toe aan het bestaande gebied toe. Het bestaande gebied hebben ze de weide vogels al doen verdwijnen en bestaat nu uit pitrussen en andere onkruiden zoals Jacobkruiskruid . Nu willen de 46 ha ook weidevogel vrij maken want dit is vogels it Fryske Gea geen weidevogel gebied en mag het wel verklood worden voor natuur ROMMEL gebied.

 • no-profile-image

  wessels

  ze denken ook dat de vogels helicopters zijn, en dat ze verticaal opstijgen en landen. zonde van het land, de weidevogels zitten er toch niet in om bovenstaande redenen!

 • no-profile-image

  Heel goed Henk Bleker, ga zo door.

Of registreer je om te kunnen reageren.