Home

Nieuws

Bestuursstructuur LTO Noord op de schop

Zwolle – LTO Noord stapt in 2012 over op een bestuursstructuur zonder commissies en met brede sectorale vertegenwoordiging in de provinciale besturen en een verkleind hoofdbestuur. Dat meldt LTO Noord-voorzitter Siem-Jan Schenk. De ledenraad ging vrijdag akkoord en in december zullen waar nodig statuten worden aangepast.

Volgens Schenk leidt de nieuwe structuur tot meer efficiëntie, een geringere vergaderdruk en kwalitatief betere beslissingen. ”LTO Noord krijgt meer slagvaardigheid. Bestuurders krijgen meer verantwoordelijkheid en beleidsmedewerkers meer vertrouwen, en dat past bij een moderne organisatie.”

Op dit moment zijn provinciale besturen ingevuld zonder dat de bestuurders verantwoordelijkheid dragen voor specifieke sectoren. In het nieuwe systeem worden de vijfkoppige besturen opgebouwd uit een voorzitter en leden met verantwoordelijkheid over de tuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en intensieve veehouderij.

Volgens de plannen worden de commissies afgeschaft. In plaats daarvan worden een - vermoedelijk kleiner - aantal themavergaderingen georganiseerd wanneer daar actuele aanleiding voor is. Uitgangspunt zijn de vijf thema’s die LTO Nederland eerder benoemde: duurzaamheid, omgevingsbeleid, internationaal, kennis en innovatie en goed werkgeverschap.

De themabestuurders zijn Schenk zelf, Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland), Hans Huijbers (voorzitter ZLTO) en Noud Janssen (voorzitter LLTB). Ze worden volgens Schenk aangevuld met provinciale bestuurders met verantwoordelijkheid over meer specifieke thema’s zoals pacht.

Het centrale bestuur van LTO Noord wordt ingekrompen van negen naar zeven personen. De ledenraad ging ook akkoord met de begroting voor 2012, waarin staat dat de contributie wordt verhoogd met ongeveer de huidige inflatie van 2 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.