Home

Nieuws

BKD verlaagt tarieven met 5 procent

Lisse – De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) verlaagt de tarieven voor 2012 met 5 procent. Hiervoor het heeft bestuur goedkeuring gegeven, onder voorbehoud van goedkeuring door het landbouwministerie.

Volgens de BKD komt de algehele tariefsverlaging voort uit goede resultaten van de keuringdienst in 2010 en 2011. Deze bieden de mogelijkheid om de inkomsten uit tarieven te verlagen met behoud van een gezonde exploitatie in 2012.

“De keuringskosten per hectare zijn op het niveau waarop we tien jaar geleden ook zaten”, zegt BKD-directeur Vincent Cornelissen. “Dat is het gevolg van de productiviteitsverbetering van de keuringsdienst. Dat is zeer gunstig voor de sector. In 2009 zijn we over gegaan op directe financiering en sindsdien speelt dit tarievensysteem. Met de 5 procent verlaging hebben we de laagste tarieven in die jaren. Ik verwacht positieve reacties, want ondernemers zijn alert op de kosten. Dit past in een scherp inkoopbeleid van ondernemers.”

De in 2009 vastgestelde doelen van de BKD, die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering, worden volgens de dienst naar alle waarschijnlijkheid bereikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.