Home

Nieuws

Areaal mais licht afgenomen

Heerlen - In 2011 is op 252.000 hectare mais verbouwd. Dit is 1,6 procent minder dan in 2010. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2011, gepubliceerd door het CBS.

Het areaal snijmais slonk met 1 procent tot 227.000 hectare. Er werd 3 procent minder korrelmais verbouwd, 6 procent minder energiemais en 16 procent minder corn-cob-mix. Daarentegen nam het areaal suikermais met 15 procent toe.

Bijna het gehele areaal mais wordt verbouwd als veevoedergewas (99,1 procent). Snijmais is vooral ruwvoer voor de rundveestapel. Korrelmais is doorgaans kippenvoer en corn-cob-mix wordt voornamelijk aan varkens gevoerd. Energiemais (0,7 procent) wordt geteeld voor de productie van biogas in vergisters. Het gaat bij snijmais en energiemais om hetzelfde gewas, maar energiemais wordt later geoogst om een lager vochtgehalte te krijgen. Suikermais (0,2 procent) wordt geteeld voor menselijke consumptie.

In de meeste provincies nam het areaal snijmais van 2010 op 2011 af. De grootste afnames vonden plaats in de provincies Drenthe met 810 hectare (-4 procent), Noord-Holland met 680 hectare (-2 procent) en Friesland met 450 hectare (-2 procent). Limburg en Zeeland noteerden de grootste groei met 910 hectare (+6 procent) respectievelijk 280 hectare (+6 procent).

Van 2010 op 2011 is het areaal korrelmais met 3 procent gedaald tot 17.000 hectare. Het areaal corn-cob-mix daalde met 16 procent tot 6.000 hectare. Daarentegen steeg het areaal suikermais met 15 procent naar 600 hectare. In 2008 werd energiemais voor het eerst als afzonderlijk gewas in de landbouwtelling opgenomen. Het areaal energiemais daalde van 2010 op 2011 met 6 procent naar 1.800 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.