Home

Nieuws

Anthos start vrijwillig collectief

Hillegom - Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat de handelsbedrijven in de bloembollensector geen nieuwe Heffingsverordening van het Productschap Tuinbouw wilden instellen voor de financiering van een aantal collectieve thema’s.

In plaats daarvan heeft men ervoor gekozen om zelf een activiteitenplan op te stellen dat op vrijwillige basis wordt gefinancierd. Het bestuur van Anthos heeft daarvoor een nieuwe organisatie in het leven geroepen, waar zich inmiddels 81 bedrijven op vrijwillige basis bij hebben aangesloten. Gezamenlijk hebben zij een marktaandeel van circa 90 procent. Daarmee is het gewenste draagvlak bereikt en de nieuwe organisatie is van start gegaan met de uitvoering van haar plannen.

De nieuwe organisatie heet 'Stichting Afzetbevordering Bloembollen Handel' en zij gaat diensten leveren, die gefinancierd worden uit de bijdragen van de deelnemende bedrijven. Het dienstenpakket beperkt zich tot drie thema’s, te weten markttoegang (o.a. fytosanitair), technisch onderzoek en promotie. De nieuwe stichting werkt met een begroting van ruim 2 miljoen euro, waarvan 0,6 miljoen euro wordt ingezet voor de thema’s markttoegang en technisch onderzoek, terwijl het resterende bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar komt voor de uitvoering van een promotieprogramma ter ondersteuning van de afzet van bloembollen en bolbloemen in binnen- en buitenland. Het promotiebudget wordt nog eens verdubbeld met 1,4 miljoen euro, welk bedrag ook op vrijwillige basis wordt opgebracht door de exporteurs en hun buitenlandse afnemers in Noord-Amerika, Japan en Scandinavië. Anthos en het productschap zijn nog in overleg over haar deelname in het PT, waarin het naast de bloembollenhandel, ook de handelsbedrijven in de boomkwekerijsector vertegenwoordigt.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.