Home

Nieuws 296 x bekeken

Afwaardering lening aan holding echtgenoot niet aftrekbaar

Omdat de lening aan de holding van haar echtgenoot onzakelijk is, is het verlies op deze lening niet aftrekbaar. De verstrekking van de lening vindt volgens de fiscale rechter plaats in de privé-sfeer.

De uitspraak van rechtbank Haarlem kort samengevat de volgende: mevrouw exploiteert in firmaverband met haar echtgenoot en hun beider persoonlijke holdings een restaurant. Het pand is eigendom van man en vrouw (ieder 50 procent). Het restaurant is gevestigd in de benedenverdieping van het pand. De bovenverdieping werd verhuurd. In september 2005 verkopen de vennoten de onderneming. De kopers van de onderneming zijn het restaurantgedeelte van het pand gaan huren van de echtgenoten.

Op 12 oktober 2005 wordt het pand verkocht aan een derde. De verkoopwinst van 480.074 euro wordt op 13 oktober 2005 gestort op een rekening van de vof. Op dezelfde dag wordt 400.000 euro overgemaakt naar de persoonlijke holding van de man die het bedrag uitleent aan een Turkse vennootschap.

Medio 2007 zijn mevrouw en haar echtgenoot gescheiden. In haar aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen claimt zij een negatief resultaat uit overige werkzaamheid van 174.294 euro. De inspecteur weigert de aftrek. Mevrouw komt in beroep.

Rechtbank Haarlem overweegt dat zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij van de verkoopopbrengst van het pand 200.000 euro indirect heeft uitgeleend aan de persoonlijke holding van haar ex-echtgenoot. Een dergelijke lening is aan te merken als een terbeschikkingstelling zoals bedoeld in artikel 3.92, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet IB 2001.

Afwaardering van de lening is volgens de rechtbank echter niet mogelijk omdat mevrouw met de geldverstrekking een onzakelijk debiteurenrisico heeft gelopen zoals bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 9 mei 2008, nr. 32 849. Zij heeft bij de persoonlijke holding van haar man geen enkele zekerheid bedongen en niets afgesproken over de aflossing van de lening. Een onafhankelijke derde zou een dergelijke afspraak nimmer hebben gemaakt. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.