Home

Nieuws 255 x bekeken

Aantal weidevogels stijgt voor het eerst in tien jaar

Den Haag – Het aantal weidevogels en akkervogels is in 2010 voor het eerst in tien jaar niet verder gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het aantal weidevogels steeg licht naar 76 procent van het aantal broedparen dat in 2000 werd geteld. In 2009 was dit nog 74 procent. Het aantal grutto’s steeg naar 68 procent (was 63 procent) en het aantal veldleeuweriken bleef stabiel op 60 procent. Alleen het aantal scholeksters daalde in 2010.

Het aantal weidevogels en akkervogels staat al jaren onder druk in Nederland, als gevolg van de intensievere landbouw.

Het aantal veldleeuweriken is sinds 1990 met 70 procent gedaald. Het aantal eenden is in dezelfde periode wel toegenomen, met name het aantal kuifeenden is fors gegroeid en komt boven het niveau van 1990.

Bij de vogelstand zijn regionale verschillen zichtbaar: in het Westen en Zuidwesten bleef het aantal steltlopers minimaal gelijk in de jaren 90, terwijl in het Noorden en Oosten juist een afname van het aantal vogels was te zien. Sinds 2000 loopt ook het aantal weidevogels in het Westen en Zuidwesten terug.

Ondanks de eerste signalen dat de daling van de vogelstand stagneert, ligt het aantal broedparen nog ver onder de doelstellingen. Grutto, tureluur, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart staan op de Rode Lijst van vogels. Met name de stand van de grutto is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving van internationaal belang, omdat Nederland ongeveer de helft van de Europese broedpopulatie herbergt.

Of registreer je om te kunnen reageren.