Home

Nieuws

Zuid-Holland investeert 100 miljoen in groen

Den Haag - Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kiest voor extra investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving.

In lijn met het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 concentreert het college zich op de provinciale kerntaken ruimte, economie, verkeer en vervoer, landschap en bestuur. Dit staat in de conceptbegroting 2012.

PS zullen op 9 november de begroting behandelen en definitief vaststellen. Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden, die essentieel zijn voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college investeert daarom de komende jaren 100 miljoen euro extra in recreatief groen in de stedelijke omgeving.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.