Home

Nieuws

ZLTO: oppassen met uitvoering inleenconstructie

Den Bosch - Werkgevers die op alternatieve wijze proberen Bulgaren en Roemenen binnen het eigen bedrijf aan het werk te zetten, zijn momenteel levend aas voor Arbeidsinspectie, waarschuwt ZLTO.

Eén van de constructies die met voorzichtigheid gehanteerd moet worden, is de constructie waarbij Bulgaren of Roemenen worden ingehuurd via een bedrijf in land van herkomst. Op papier wellicht een constructie die deugt, aldus ZLTO, maar in de praktijk voer voor Arbeidsinspectie om in te duiken, met juridische consequenties voor de betrokken ondernemers als gevolg.

Volgens ZLTO voelen werkgevers zich bij de inleenconstructies gesteund door een uitspraak van de Raad van State, die begin oktober oordeelde dat een champignonkweker ten onrechte was veroordeeld tot een boete omdat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oordeelde dat er sprake was van een ondeugdelijke constructie met Poolse werknemers.

Het ging hierbij om een zaak uit 2006, waarbij sprake was van een zogenoemde intra-concernuitlening, waarbij Polen via een Pools bedrijf bij de teler tewerkgesteld werden. De rechtbank beriep zich daarbij op criterium van het Europese Hof, waarin is bepaald dat aantoonbaar moet zijn dat de werkkracht geen loondienstverhouding heeft ten opzichte van de werkgever in Nederland.

Volgens ZLTO speelt minister Kamp van SZW ’op politiek niveau voor rechter’, maar verliest hij de strijd op juridisch gebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.