Home

Nieuws 196 x bekeken

Waterstand Hertogswetering op peil

’s-Hertogenbosch – Het waterschap Aa en Maas heeft een nieuw peilbesluit genomen voor het landbouwgebied Hertogswetering, tussen ’s-Hertogenbosch en Overlangel. Concreet verandert er niets.

Waterschappen onderzoeken eens in de vijf tot tien jaar of de waterstanden nog voldoen aan de wensen en eisen van de omgeving. Bij zo’n gelegenheid wordt een nieuw peilbesluit genomen. Na inspectie is met de belanghebbenden bleek dat men over het algemeen tevreden is over de huidige peilen van de Hertogswetering. Er verandert dus niets. Het belangrijkste verschil is dat peilen nu formeel zijn vastgelegd in een peilbesluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.