Home

Nieuws 625 x bekeken

Waarde bouwkavel toch meer dan waarde cultuurgrond

Het gerechtshof Den Bosch heeft volgens de Hoge Raad een onbegrijpelijk oordeel geveld. Een bouwkavel is volgens de Hoge Raad meer waard dan de waarde cultuurgrond. Het gerechtshof Amsterdam mag de zaak opnieuw bekijken.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

Belanghebbende dreef in het onderhavige jaar een melkveehouderij. Bij een ruilverkaveling heeft belanghebbende in september 1998 een perceel van ruim 23 hectare verworven, met daarop een bouwkavel waar een dienstwoning mocht worden gebouwd. Belanghebbende heeft de bouwkavel onmiddellijk na de bedrijfsverplaatsing tot zijn privévermogen gerekend. Aan belanghebbende is op 30 maart 1999 vergunning verleend voor het bouwen van een woning, ligboxstal, varkensstal en werktuigenberging. In geschil is de waarde van de door belanghebbende verkregen bouwkavel ten tijde van de verkrijging in 1998. Belanghebbende bepleit een waarde bij bestemming bouwgrond (f 90.000), de inspecteur een waarde bij bestemming cultuurgrond (f 5.625). Na verwijzing door de Hoge Raad 25 september 2009, nr. 08/00302, heeft Hof Den Bosch 23 december 2010, nr. 09/00530 geoordeeld dat moet worden uitgegaan van de waarde als cultuurgrond. De Hoge Raad casseert opnieuw.

Het oordeel van het hof is onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheid dat ten tijde van de verkrijging van de bouwkavel het bestemmingsplan reeds voorzag in de bouw van een woning daarop en de gemeente haar medewerking had toegezegd aan de verlening van een bouwvergunning voor een woning, alsmede gezien het geringe tijdsverloop tussen de verkrijging van de bouwkavel en de verlening van de bouwvergunning. Volgt vernietiging en verwijzing.

Meer informatie: LJN: BT6843, Hoge Raad, 7 oktober 2001 nummer 11/00540


Of registreer je om te kunnen reageren.