Home

Nieuws 195 x bekeken

Vlaamse veehouderij heeft last van duur voer

Leuven – De Vlaamse melkveehouderij kent in 2011 een relatief gunstig jaar, met sterk stijgende inkomsten. Vooral door betere melkprijzen, maar ook de rundvleesprijzen trokken aan. Tegelijkertijd stegen ook de voerkosten sterk. De varkens- en pluimveehouderij hadden het echter zwaar. Er was veel druk op de afzet, terwijl de voerkosten enorm stegen.

Dit meldt de Belgische Boerenbond in een prognose over de agro-economische ontwikkelingen gedurende 2011.

De melkveehouderij kon door gunstige ontwikkelingen op de internationale markten in de eerste 8 maanden van 2011 rekenen op een prijsverbetering met 14 procent vergeleken met dezelfde periode van 2010. Vooral de prijzen voor boter en magere melkpoeder kenden een behoorlijke verbetering. Tegelijk nam ook de melkproductie toe met ruim 1,5 procent, waardoor de omzet van de melkveesector toenam met zo’n 16 procent.

De productie van rund- en kalfsvlees steeg met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Volwassen runderen zijn goed voor 82 procent van de rundvleesproductie, terwijl de vleeskalveren 12 procent van de productie vertegenwoordigen. De productiestijging kan deels verklaard worden door het wegvallen van het blauwtong-effect. De prijzen in de sector stegen met gemiddeld 8 procent. De prijsstijging voor runderen deed zich hoofdzakelijk voor bij de uitgestoten melkkoeien. De prijzen van deze dieren gingen vooral omhoog door de vraag vanuit Turkije.

In de varkenssector deed zich een beperkte productiedaling voor. Het aantal slachtingen (uitgedrukt in gewicht) daalde met slechts 1,5 procent. De gemiddelde prijzen stegen in de eerste 8 maanden van 2011 met 7 procent tegenover dezelfde periode van 2010. De varkenshouderij kende de afgelopen 4 jaar echter beduidend minder goede economische resultaten. Matige vleesprijzen, maar vooral sterk gestegen kosten en grote schommelingen in de grondstofprijzen vormen de verklaring voor de crisissituatie. Tegelijk blijft de zelfvoorzieningsgraad in de Europese Unie groot (109 procent). De export neemt licht toe, maar te weinig om de gestegen productie op te vangen.

In de leghennensector steeg de productie met 3,5 procent in vergelijking met 2010. Anderzijds kelderden de prijzen met ongeveer een kwart door overproductie op Europees niveau. Globaal daalde de omzet met 22 procent ten opzichte van 2010. De productie van vleeskuikens steeg licht in 2011. De prijzen stegen met ongeveer 8 procent.

In vergelijking met de eerste 8 maanden van 2010, stegen de kosten voor de aangekochte productiemiddelen op de bedrijven met gemiddeld 14 procent. Het gaat hier in hoofdzaak om veevoeding (+21 procent), kunstmest en mest (29 procent), energie (+14 procent), zaai- en pootgoed, plantenbeschermingsmiddelen en diensten.

Veevoeders maken de helft uit van de totale boerderij-uitgaven. Rekening houdende met de situatie op de graanmarkt en de verwachtingen over de markt van eiwithoudende gewassen, ziet het er naar uit dat op korte en zelfs op middellange termijn de veevoederprijzen niet noemenswaardig zullen dalen. Vooral in de varkenshouderij, maar ook in de pluimvee- en de rundveesector baart dit zorgen, stelt de Boerenbond. Het recente verleden toont immers aan dat de stijgende inputkosten niet kunnen doorgerekend worden in de afzetprijzen, stelt ze.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.