Home

Nieuws 199 x bekeken

Vlaamse boer produceert veel duurzamer

Leuven – Vlaamse veehouders hebben dankzij een gunstige subsidieregeling de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in zonnepanelen. Agridirect berekende dat gemiddeld 23 procent van de Vlaamse veehouders zonnepanelen heeft op het dak van de stallen of een ander gebouw.

Onder pluimveehouders ligt dit percentage op 31 procent. 27 procent van de varkensbedrijven vanaf honderd fokzeugen investeerde in deze vorm van duurzame energie. Het percentage varkenshouders met vijfhonderd vleesvarkens of meer ligt iets lager, namelijk 24 procent. In de melkveehouderij heeft 23 procent van de stallen zonnepanelen op het dak.

Agridirect inventariseerde in opdracht van leverancier New Energy Systems dat naast de kwart van de boeren die al panelen hebben liggen, negen procent plannen heeft om in 2011 en 2012 zonnecollectoren aan te schaffen.

De Belgische veehouderij is de Nederlandse boeren wat betreft duurzame energie flink voorbijgestreefd. In Nederland wordt het gemiddelde percentage veehouders met zonnepanelen geschat op 1,5 procent. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse instanties in Nederland en België.

De reden voor het grote verschil tussen beide landen komt door de riante subsidieregeling waar Vlaamse boeren gebruikt van konden maken. Van 2006 tot 2010 konden boeren in Vlaanderen 30 procent van het volledige investeringsbedrag terug krijgen. Daarnaast kregen zij exploitatiesteun. Bart Baats, energiespecialist bij het Innovatiesteunpunt van de Boerenbond: ”De investering in zonnepanelen is de afgelopen jaren overgesubsidieerd door de Belgische overheid. Daardoor kon het gebruik van zonnepanelen zo’n vlucht nemen. Inmiddels is het subsidiebedrag terug gebracht tot 8 procent. De kostprijs van zonnepanelen is daarbij fors gedaald. De verwachting is dat de investeringen in duurzame energie in de Vlaamse veehouderij af zal nemen.”

Nederland kent een heel ander en vooral minder gunstig subsidiesysteem. Daarbij hebben de melkveehouders de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in de aankoop van quotum.

Varkenshouders hebben nauwelijks financiële ruimte om te investeren. Menno Douma, beleidsadviseur bij LTO Noord: ”De Nederlandse boer beschikte de afgelopen jaren over een beperkte afschrijvingscapaciteit omdat er weinig winst werd gemaakt. Daarbij zijn de subsidiemogelijkheden lang niet zo ruim en is de terugverdientijd aanzienlijk. Toch leeft duurzame energie wel degelijk in de Nederlandse veehouderijsector. Dat is ook nodig wil de sector meekomen en blijven voldoen aan de eisen in de toekomst. Voordeel is dat de technieken snel goedkoper worden. Hoewel het gebruik van zonnepanelen in Nederland nog in de kinderschoenen staat, verwacht ik dat het ook hier de komende jaren een vlucht gaat nemen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.