Home

Nieuws

Veel tuinbouwinitiatieven bij eerste Green Deals

Ysselsteijn – Onder de eerste 59 Green Deals die zijn gesloten tussen de overheid en het bedrijfsleven zitten veel tuinbouwinitiatieven. Het gaat vooral om projecten waarbij warmte en energie efficiënter worden gebruikt. Ook biogasproductie komt veel voor bij de eerste Deals.

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (IM) hebben maandag samen met bedrijven, burgers, milieu-organisaties en overheden 59 Green Deals afgesloten.

In een Green Deal faciliteert de overheid de ontwikkeling van groene groei, door bijvoorbeeld het aanpassen van belemmerende regels, bemiddelen tussen partijen met verschillende partijen en door te zorgen voor een goede informatievoorziening. Provincies en gemeenten zorgen voor een snelle ruimtelijke inpassing, zetten regionale fondsen op en voeren de procedure voor een vergunning snel uit.

”Bedrijven en burgers zorgen dat het project van de grond komt, de overheid ruimt de belemmeringen uit de weg. Dat is de deal,” aldus Verhagen.

De focus bij de afspraken ligt bij grondstof- en productketens, water- en landgebruik, voedsel, mobiliteit, klimaat en energie. ”Onze economische ontwikkeling gaat nog steeds gepaard met een toenemende druk op schaarse grondstoffen en ons milieu.

Naast de initiatieven in de glastuinbouw zijn er meerdere deals gesloten over de productie van groen gas, zoals twee vergisters bij suikerproducent Cosun in Dinteloord en de introductie van droge vergisting bij Vogelaar Vof in Flevoland. Zuivelorganisatie NZO en LTO hebben een deal gesloten over het energie-neutraal maken van de Nederlandse zuivelketen in 2020.

FrieslandCampina, de Nederlandse Groen Gas Maatschappij (NGGM) en Essent gaan in het kader van Green Deal een biogasproject opzetten. Bij twee veehouders moet via kleinschalige mestvergisting biogas worden geproduceerd, die geschikt wordt gemaakt als transportbrandstof. Op termijn moeten er 125 van deze biogasprojecten komen.

Ondernemersplatform De Groene Zaak, waarin meer dan honderd ondernemers zijn vertegenwoordigd die actief zijn op duurzaamheidsgebied, is kritisch over de Green Deals. Volgens De Groene Zaak ontbreken in de koepelovereenkomst structurele maatregelen die hard nodig zijn voor de omschakeling naar een duurzame economie. Het platform tekent de Green Deal daarom niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.