Home

Nieuws 6 reacties

Steeds minder stuifzandgebieden

Amsterdam – Sinds 1950 is het areaal stuifzandgebied in Nederland gehalveerd. Stikstof uit de landbouw versnelt dit proces.

Dit blijkt uit onderzoek van Laurens Sparrius van de Universiteit van Amsterdam. Sparrius onderzocht acht zandverstuivingen en vond dat het oppervlak aan kaal zand sinds 1950 is gehalveerd. Ook bleek dat stikstof uit de landbouw het dichtgroeien versnelt. In provincies met weinig luchtvervuiling, zoals Friesland en Drenthe, bleken zandverstuivingen over de laatste vijftig jaar stabieler dan op de Veluwe, met meer intensieve veehouderij.

Verder neemt door stikstof de kwaliteit van de begroeiing van stuifzandgebieden af en verdwijnt de oorspronkelijke korstmossenbegroeiing met bedreigde soorten. In plaats hiervan komen dikke tapijten van het invasieve mos Grijs kronkelsteeltje, een uitheemse mossoort die rond 1960 naar Nederland is gekomen, en grassen. Hierdoor verdwijnen ook kenmerkende dieren zoals de Zandoorworm en de Lentevuurspin.

Vanwege de bijzondere planten en dieren en de cultuurhistorische achtergrond zijn veel van deze zandverstuivingsgebieden nu Europees beschermd. Bekende stuifzandgebieden in Nederland zijn het Kootwijkerzand en de Loonse en Drunense duinen. Het verdwijnen van zandverstuivingen kan worden tegengegaan door het verminderen van de stikstofdepositie, het uitbreiden van zandverstuivingen door naaldbos te kappen en het verwijderen van jonge bomen in stuifzanden.

Dit soort maatregelen zijn in de afgelopen twintig jaar regelmatig uitgevoerd en hebben het natuurlijke verlies van stuifzandoppervlak kunnen compenseren. Is er minder ruimte voor beheermaatregelen dan zullen stuifzanden op termijn verdwijnen. Zonder enig beheer is het kale, stuivende zand al in 2035 verdwenen en rest aan het einde van deze eeuw slechts nog bos.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  De intensieve veehouderij kan onmogelijk de oorzaak zijn van het verdwijnen van de zandverstuivingen. Zij bouwen nl. een stikstofsaldo op en kunnen dus onmogelijk "verliezen".

 • no-profile-image

  Hahahha het is heel bar als we deze idiote onderzoeken moeten geloven, is de landbouw overal debet aan?. Er zijn. vlgs mij maar 2 oplossingen voor dit probleem . Of met zn alle doodgaan of weg met zn alle uit Nederland. Deze gasten willen geen leefbaar land maar 1 groot natuurgebied wat onleefbaar word. Nog ff en we hebben onze eigen Sahara

 • no-profile-image

  Het is natuurlijk ook allemaal onzin, Boertje. Maar inderdaad, het is een heel gevaarlijke ontwikkeling. Dit land is groot geworden door hardwerkende (handels) mensen. Dit ging gepaard met een hoog niveau kennis. Tegenwoordig moet alles wat werkt liefst buiten het zicht gehouden worden, is immers allemaal vervuilend. De kennis hebben we ook bij het grofvuil gezet en nu is dit land vergeven van de "hoogopgeleiden" die nergens meer enig benul van hebben, maar wél overal onderzoek naar moeten doen. Uiteraard met gewenste uitkomsten. Ja, het komt beslist goed met dit land!

 • no-profile-image

  Als de landbouw de stuifzanden doet verdwijnen is het mij een raadsel waarom de stuifzanden zijn ontstaan in een tijd dat er intensief in deze gebieden werd geboerd. Heden ten dage kan men op de gehele aarde waarnemen, dat daar waar (te) intensief wordt geboerd erosie op treedt met als gevolg een totale verwoestijning van deze gebieden. Alleen in Nederland werkt het proces net anders om. Vreemd de Nederlandse bodem gaat tegen alle natuur wetten in! Of zijn onze wetenschappers van het kaliber "Niets mag veranderen, alles zo laten als het 100 jaar geleden was". Ga verder terug in de tijd en ze zullen zien dat er toen op deze gronden landbouw werd bedreven.
  Helaas, maar flora, fauna en biotoop zijn zolang ze bestaan aan verandering onderhavig en dat wilen onze Randstedelingen nu stop zetten, omdat het goed heet te zijn voor de aardbol.

 • no-profile-image

  zoals ik het lees, lijkt de ammoniak vervluchtiging de bron van stikstof die zorgt voor toename van stikstofminnende planten en daardoor het verkleinen van de stuifzandgebieden. De ammoniak wordt drastisch gereduceerd met de huidige techniek dus die bron zal verder afnemen. Dat in andere gebieden Han, door intensief boeren juist meer verstuiving optreed komt door roofbouw: met kapt of verbrand bos, beteelt vervolgens een aantal jaren de grond tot die uitgeput is waardoor verwoestijning optreedt.

 • no-profile-image

  Verstraten dit staat ons ook te wachten als we door gaan met steeds minder (be)mest(en). De grens tussen precies genoeg en roofbuw zal pas duidelijk worden als de bodemvoorraad niet meer aanwezig is of niet meer opneembaar is wegens afname structuur en bodemleven. Laten we in Nederland ons zelf niet blijven voorhouden, dat hier het hele eco systeem anders werkt dan elders op de wereld en dat wij met Wageningen en CLM de wijsheid in pacht hebben..

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.