Home

Nieuws 232 x bekeken

Saldi pluimveehouderij lager dan vorig jaar

Wageningen – Leghennenbedrijven hebben te maken met zwaar negatieve saldi op hun bedrijven. Dat blijkt uit de barometer leghennen van het landbouweconomisch instituut LEI. Op vleeskuikenbedrijven is de situatie iets beter. Maar ook daar zijn de saldi lager dan een jaar geleden.

Over het tweede kwartaal kwam het saldo voor een standaardbedrijf van 50.000 leghennen met een productie van 15 miljoen eieren per jaar uit op 53.000 euro negatief. Dit bedrag is ruim een ton lager dan over het zelfde kwartaal vorig jaar. Vooral april was een slechte maand met een saldo van bijna 22.000 euro negatief. De oorzaak ligt in de tegenvallende prijsvorming voor legeieren en in de zeer hoge voerprijzen. Cumulatief tot en met augustus komt het saldo voor het leghennenbedrijf uit op 74.000 euro negatief.

Tot nu toe komt de omschakelingsslag naar andere huisvesting in verschillende landen nog niet erg op gang, hoewel de tijd begint te dringen. Duitsland is twee jaar geleden al omgeschakeld. Het land is nu weer volop in productie. Er is een situatie van overaanbod van eieren in Europa en dat zorgt voor onder druk staande prijzen.

Het saldo op een standaard vleeskuikenbedrijf met 80.000 aanwezige vleeskuikens kwam in het tweede kwartaal zo’n 7.000 euro lager uit dan vorig jaar. In totaal bedroeg het saldo 31.600 euro.

Het saldo is volgens het LEI onvoldoende om alle kosten van het bedrijf te kunnen dekken. Ook het totaal gerealiseerde saldo op vleeskuikenbedrijven ligt tot en met juni 15.000 euro lager dan een jaar geleden.

Of registreer je om te kunnen reageren.