Home

Nieuws 14 reacties

SGP: soepeler gebruiksnormen op grasland mogelijk bij drijfmest

Den Haag – De conclusies van een onderzoek van Plant Research International lijken op grasland ruimte te bieden voor een soepeler benadering van de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen voor drijfmest ten opzichte van kunstmest.

Dat zegt Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP). Hij noemt de resultaten opmerkelijk en vindt het vreemd dat het onderzoek niet openbaar is gemaakt. De SGP-er heeft hier daarom schriftelijke vragen over gesteld aan staatssecretaris Henk Bleker.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jammer is het verkeerde woord voor dat dit rapport niet eerder boven tafel is gekomen. Dit lijkt beter aan te sluiten bij de praktijk, waarbij we kunnen zien dat bij de toekomstige mestnormen de bodemvruchtbaarheid en het financiële resultaat achteruit hollen.

 • no-profile-image

  Zo vreemd is dat niet hoor! Zo probeert men het geblunder van de afgelopen (bijna) 14 jaar onder de pet te houden. Dit geblunder is gebaseerd op het gelijkwaardig optellen van ongelijkwaardige mineralen. Dit wordt al die jaren al door Henk van der Pol aangegeven. Hij moet inmiddels met één oog open slapen.

 • no-profile-image

  De waarheid moet geheim blijven, aders gaan de bedrijven niet omzeep! Triest om dit te constateren, maar er is nu een ander kabinet en H.Bleker als grote man, die durft de bende aan te pakken!

 • no-profile-image

  En de andere partijen? Die hoor ik niet. Wat is dat? Bang voor de achterban? Maakt Europa hier de dienst uit? Stoppen met dit maffia monster, en ons eigen koers gaan varen. Of zijn wij alleen goed genoeg om Europa in de benen te houden? En ons kapot te laten maken. Er wordt al veel te lang met 2 maten gemeten. Eén Europa, dan ook overal de zelfde regelgeving.

 • no-profile-image

  Geachte deskundigen,

  Iedereen die op de middelbare school scheikunde gehad heeft zou moeten en kunnen weten hoe je op de juiste wijze een balans moet maken na een chemische reactie. Zomaar wat wegen is dan geen optie meer. Ik zal dit met een voorbeeldje duidelijk maken. Wij nemen hiervoor de overbekende reactie zoutzuur plus natriumhydroxide geeft keukenzout en water, in formule HCl + NaOH ? NaCl + H2O. Uit de tabel van Mendelejev kunnen wij de gewichten halen. 36 gram HCl plus 40 gram NaOH geeft 56 gram NaCl plus 20 gram H2O. Samen zijn ze in evenwicht (76 gram), maar als wij een Cl-balans moeten maken en alleen die stoffen willen wegen waar Cl inzit, dan moeten wij 36 gram zoutzuur even zwaar laten wegen als 56 gram keukenzout, want alleen dan hebben wij aan beide kanten evenveel chloor. Let op: bij H, O en Na moeten wij weer in een heel andere verhouding wegen. Stel nu dat wij in de uitgangssituatie twee keer zoveel zoutzuur hebben, waardoor de helft niet kan reageren, dan komt het evenwicht in de reactie op 96 gram te liggen, waarbij de chloorbalans op respectievelijk 56 en 76 gram komt te liggen. En in die verhouding zullen wij ze ook op moeten tellen. Via ingewikkelde reacties kunnen wij van keukenzout ook weer zoutzuur maken, ook dan zullen wij de totale reactie moeten wegen en van daar uit zal blijken dat wij altijd 56 gram keukenzout nodig hebben om 36 gram zoutzuur te maken, de chloor is dan op. Nooit en te nimmer mag men na een chemische reactie zomaar losse elementen wegen en daar verregaande conclusies aan verbinden, altijd zal men ze in verhouding moeten wegen

 • no-profile-image

  Ook in de landbouw hebben wij te maken met chemische reacties, ook hier kan en mag men niet zomaar losse elementen gaan wegen, dit zal ook altijd in per reactie verschillende verhoudingen moeten gebeuren. De aan de landbouw toegeschreven “verliezen” worden ook door deze fout veroorzaakt. Het mestprobleem is dan ook louter een theoretisch probleem, dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Het vermeende mestprobleem wordt veroorzaakt door de volstrekt absurde theorie, dat men van een totaalbalans links en rechts verschillende hoeveelheden weg kan halen en dat desondanks de balans toch in evenwicht blijft. Hoe scheef de balans ook is, de overblijvende stoffen zijn alleen in die verhouding in evenwicht. U als “mestdeskundige” had dit niet alleen kunnen of moeten weten, maar u had dit ook zelf kunnen ontdekken als u maar eens achter de computer vandaan was gekomen, dan had u ook ontdekt wat er in werkelijkheid gebeurt. Dan had u ook gezien dat het mestprobleem een probleem van de akkerbouw en extensieve veehouderij ( vergelijk van keukenzout naar zoutzuur) is geworden en de intensieve veebedrijven mest over houden (van zoutzuur naar keukenzout). Tel daarbij nog de anaerobe werking (ook dit zijn chemische reacties) van de mest en de chaos is compleet.

 • no-profile-image

  Ik begrijp dat het pijnlijk voor u moet zijn dat u dit over het hoofd hebt gezien, maar in feite is het nog veel erger. Iedereen weet dat er verschil zit tussen de anorganische, plantaardige en dierlijke wereld. Nooit en te nimmer had men er zonder meer vanuit mogen gaan, dat men de onderdelen daarvan gewoon op kon tellen. Hier is voor niemand een verzachtende omstandigheid voor, zeker niet voor een professor.

 • no-profile-image

  STUKJE UIT EEN BRIEF VAN HENK VAN DER POL AAN DE "MESTDESKUNDIGEN". OM OVER NA TE DENKEN.......

 • no-profile-image

  Ik neem aan dat dhr. Dijkgraaf niet zo naïef is, dat hij niet begrijpt waarom dit rapport onder de pet is gehouden. De uitslag van dit rapport is Politiek onwenselijk en gaat tegen de wensen van Den Haag in en ook hier geldt >de betaler bepaalt<. De onderzoeken en bevindingen van de eens in opspraak zijnde anti milieu organisatie HAN (erkende internationale wetenschappers) geven dit duidelijk aan. HAN heeft rond 1990 de nodige onderzoeken van CLM en andere milieu organisatie van tafel geveegd, maar is nooit door de politiek erken en heeft dus nooit een voet aan de grond gekregen binnen de Haagse en Brusselse burelen.

 • no-profile-image

  Met alle schrijnende gevolgen van dien....

 • no-profile-image

  Hier de Google link naar het begin van alle mest ellende
  De Historie van een Ecologisch Rampenscenario.

 • no-profile-image

  Het is de hoogste tijd om CLM en alle andere WUR-afdelingen die zich bezighouden met landbouw en milieu af te schaffen. Liefst met ingang van gisteren. Er zit daar werkelijk geen enkel benul. Men komt zelfs niet op het idee om te controleren waar men mee bezig is. Dit getuigt van zo'n onthutsend gebrek aan intelligentie, dat je je schaamt dat je een Nederlander bent.

 • no-profile-image

  Ik zie dat de "onafhankelijke" krant zijn functie als beschermer van de "deskundigen" weer eens met verve heeft vervuld en de aanhef van de brief heeft verwijderd. Aangezien het hier een open brief betreft en algemeen bekend is wie de leden van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet zijn, zie ik hier het nut niet van in. Bij deze de aanhef van de brief dus nog een keer!

 • no-profile-image

  Commissie van Deskundigen Meststoffenwet
  Prof. Dr. Ir. O. Oenema
  Prof. Dr. Ir. S. Tamminga
  Prof. Dr. Ir. P. Struik
  Prof. Dr. H. Verbruggen
  Prof. Dr. J. Wempe
  Dr. Ir. H. van Grinsven
  Ir. M.J.C. de Bode
  Dr. ir. G.L. Velthof

  Wageningen UR, Alterra
  Postbus 47,
  6700 AA Wageningen  Tollebeek, 28 augustus 2011


  Onderwerp: “verliezen” in de landbouw door foute balans.


  OPEN BRIEF

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.