Home

Nieuws

Remkes: kabinet bezuinigt zonder visie

Haarlem - Het kabinet-Rutte gooit onderwerpen als natuur en jeugdzorg over de schutting van de provincies, gemeenten en waterschappen, zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat.

Dat zei Johan Remkes, commissaris van de Koningin in Noord-Holland woensdag op het jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg (IPO), waarvan hij voorzitter is.

De rijksoverheid gaat een aantal taken overdragen aan lagere overheden, onder meer op het terrein van zorg en natuurbeheer. Op veel van die nieuwe taken, zoals de jeugdzorg en regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wil het kabinet flink bezuinigen.

Remkes vindt dat het Rijk te eenzijdig uitgaat van bezuinigingsdoelstellingen. De VVD-prominent mist een visie op ,,de meest wenselijke bestuurlijke verhoudingen en verdelingen van verantwoordelijkheden.’’

Provincies moeten de komende tijd fors bezuinigen. Ook het IPO wordt hierdoor geraakt. De koepelorganisatie moet het budget tot aan 2015 met 30 procent korten.

De afgelopen tijd rees in enkele provincies de vraag of de voordelen van het IPO-lidmaatschap nog wel opwegen tegen de contributie die provincies moeten betalen. Remkes benadrukte dat het IPO alleen kan voortbestaan met steun van alle provincies.

Of registreer je om te kunnen reageren.