Home

Nieuws 257 x bekeken

Realisatie natuurdoelen EHS achter op schema

Den Haag – De realisatie van de natuurdoelen binnen de EHS lopen achter op schema.

Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De belangrijkste oorzaak van de trage realisatie is dat voorbereiding van projecten veel tijd kost en dat een gebied totaal in bezit moet zijn, voordat aan de natuurdoelen kan worden gewerkt.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat provincies tot en met 2010 het rijksbudget voor aankoop van gronden voor de EHS met 120 miljoen euro hebben overschreden. De provincies hebben hiermee 80 procent van de afgesproken oppervlakte voor de EHS verworven. Daarnaast geven provincies aan nog eens 150 miljoen euro verplichtingen voor aankoop van gronden te zijn aangegaan.

Ondanks de overschrijding van het EHS-budget, is van het totaal beschikbare budget voor het ILG met 3,5 miljard euro 90 procent van de rijksbijdrage besteed of verplicht. In 2009 was dit 72 procent.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de realisatie en inrichting van de EHS stagneert. De realisatie van verwerving van gronden op de juiste plek ligt ver achter op de taakstelling. Tot 2011 is 8.624 hectare grond op de juiste plek aangekocht of van functie veranderd, dat is 16 procent van de taakstelling van 52.678 hectare.

De inrichting ligt het nog verder achter: 13.100 hectare van de 65.781 hectare is daadwerkelijk ingericht voor EHS. Het achterlopen bij de inrichting van de gebieden wordt toegeschreven aan het feit dat gebieden eerst helemaal moeten zijn aangekocht, voordat met inrichting kan worden begonnen.

De provincies hebben tot vorig jaar 570.700 hectare EHS in beheer. Dat is 453.500 hectare bestaande natuur en 117.200 hectare nieuwe EHS. Dit is minder dan de 613.00 hectare in 2009. Dit verschil komt vooral omdat een deel van de natuurgronden inmiddels door derden worden beheerd.

Het aandeel EHS dat door particuliere natuurbeschermingsorganisaties en door andere particulieren (waaronder agrarisch natuurbeheer) wordt beheerd, is met 241.983 hectare hoger dan de oorspronkelijke taakstelling van 227.183 hectare.

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat 40 procent van het natuurareaal een goede tot redelijke kwaliteit heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.