Home

Nieuws 3882 x bekeken

Populariteit van erfpachtfinanciering neemt toe

Doetinchem – De populariteit van erfpachtfinanciering neemt toe, maar de fiscus gooit mogelijk roet in het eten.

Boeren tonen meer interesse in erfpachtfinancieringen. Dat laten de drie grootste aanbieders weten: ASR (voorheen Fortis), Fagoed en Rhoon, Pendrecht en Cortgene. Ook Rabobank geeft toe, bij monde van sectormanager Food & Agri Bart IJntema, dat boeren verder kijken dan de bank om toch grond in gebruik te krijgen: "er zijn ook meer beleggers actief die gezien de economische situatie zoeken naar solide beleggingen.”

Erfpachtfinanciering is een manier om kapitaal dat in grond zit, actief te maken. Dit kan eigen grond zijn, maar ook eventueel aan te kopen grond. De belegger financiert de grond voor het grootste deel, vaak 70 procent. De boer die de grond in gebruik wil nemen, moet de rest anders financieren, vaak via een bank. De belegger koopt het blote eigendom en verpacht de grond aan de boer. Die kan kiezen voor recht op terugkoop bij het einde van het erfpachtcontract; altijd na minimaal 26 jaar. De gebruiker betaalt elk jaar een canon. Beleggers berekenen de hoogte daarvan elk op eigen wijze. Tevens verschilt de waarde waartegen grond uiteindelijk teruggekocht kan worden.

Beleggers grijpen de economisch moeilijke tijden aan om hun product te promoten. Directeur Kees Kaffka van Fagoed: "juist nu banken niet snel grond willen financieren, is erfpachtfinanciering een goede optie. De kosten om grond in gebruik te krijgen liggen lager dan bij een langdurige banklening." Cor Bruns, ING-manager Agrarisch advies: "bij canon moet je rekening houden met jaarlijks correctie op inflatie. Tevens komt bij bancaire financiering de waardestijging van de grond de boer toe en bij een erfpachtconstructie de belegger. In mijn ogen is het grote voordeel van erfpacht de liquiditeit op korte termijn, zodat groei makkelijker wordt. Op langere termijn is landbouwgrond bancair financieren interessanter."

Erfpachtfinanciering heeft fiscale voordelen. Zo zijn de transactiekosten, de jaarlijkse canon en de jaarlijkse indexatie op de verkregen koopsom aftrekbaar van de bedrijfswinst. Aan één belangrijk voordeel wil de belastingdienst een eind maken. Volgens de fiscus is de landbouwvrijstelling niet van toepassing op de waardevermeerdering van de grond gedurende de periode dat de erfpacht liep. Vennoot en belastingadviseur van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau Erik Marcus: „Dat heeft een megagroot effect op de vraag of iemand gaat kiezen voor een banklening of erfpachtfinanciering.”

Nu kan de grondgebruiker na het eind van het erfpachtcontract de grond terugkopen. Verkoopt hij het later aan een derde, dan geldt de landbouwvrijstelling op de behaalde verkoopwinst. Die zekerheid dreigt nu op losse schroeven te komen staan. De belastingrechter moet zich nog uitspreken over het standpunt van de belastingdienst. Er is nog geen zaak. Duidelijkheid is er pas over een paar jaar, verwacht Marcus. Hij behartigt met steun van de beleggers de belangen van de boeren in de nog te voeren belastingprocedure. Hij vermoedt dat de landbouwvrijstelling van toepassing blijft, maar zolang er nog geen finaal oordeel ligt, dient iedereen wel rekening met deze kwestie te houden bij de keuze tussen geld lenen bij de bank of erfpachtfinanciering.
Deze week meer over erfpachtfinanciering in Boerderij met alle voor- en nadelen op een rij, inclusief drie rekenscenario’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.