Home

Nieuws 291 x bekeken

Politiek: plan productschappen gaat niet ver genoeg

Den Haag – De politiek is nog niet overtuigd van de plannen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) over het inkrimpen van de productschappen. Hoewel de meeste politieke partijen positief zijn over de aanpassingen van het product-en bedrijfsschappensysteem, gaat het diverse politici niet ver genoeg.

Charlie Aptroot (VVD) blijft bij zijn standpunt dat het beter is om de productschappen op te heffen. “Ik waardeer de inzet van het kabinet om het systeem aan te passen. Maar het voorstel voor het verkleinen van de schappen is niet voldoende”, vindt Aptroot. “Het is positief dat voor het eerst een kabinet erkent dat de product- en bedrijfschappen onnodig werk doen en veel te duur zijn”, zegt Aptroot. Hij vindt het huidige plan echter te vrijblijvend. “Als er een keer een links kabinet komt, zullen er opeens veel meer publieke taken zijn die door het productschap kunnen worden uitgevoerd”, zegt Aptroot.

De politicus ziet liever dat de taken van de productschappen worden ondergebracht bij het ministerie. “De mensen van de productschappen die deze taken uitvoeren kunnen dat ook bij het ministerie doen. Dan kan het goedkoper, omdat er veel wordt bespaard op de hoge vergoedingen van bestuurders. Het diffuse bestuurssysteem van de productschappen is niet nodig”, vindt Aptroot. Hij vindt dat de politiek de taken beter kan controleren dan de bestuurders die elkaar aanwijzen als er nieuwe bestuurders moeten komen.

“De VVD wil nu eindelijk de Nederlandse ondernemers bevrijden van deze ondemocratische, betuttelende en dure productschappen en bedrijfschappen.”

Aptroot ziet het niet als probleem dat hij fel tegen het voorstel van VVD-partijgenoot Kamp is. “Afschaffen van de productschappen staat in het VVD-programma, daar houd ik mij aan. Het regeringsbesluit is een coalitie-besluit van CDA en VVD. Aptroot benadrukt dat bij een democratie ook partijgenoten kritisch kunnen kijken.

CDA-kamerlid Ger Koopmans is positief over het kabinetsvoorstel. “De bevordering van plant- en diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid kunnen door de productschappen blijvend worden uitgevoerd. Dat is winst. Volgens Koopmans kunnen binnen deze omschrijving projecten zoals de vermindering van het antibioticagebruik, de Kas als energiebron, telen met minder gebruik gewasbeschermingsmiddelen doorgaan.

Koopmans voorziet dat overhevelen van deze taken naar het Rijk duurder zou zijn, omdat de driehonderd medewerkers van de toekomstige schappen dan naar het ministerie zouden moeten gaan. “Dat is in deze tijd niet uit te leggen. Het kabinet kiest terecht voor efficiëntere productschappen.”

CDA vindt wel dat de productschappen ruimte moeten krijgen om zelf taken op te pakken, als daar bij de betalende ondernemers behoefte voor is. “De productschappen moeten zelf dus zorgen voor voldoende draagvlak bij de ondernemers.

Paul Ulenbelt van de SP noemt de reorganisatie van de productschappen ene goede weg. “Maar ik vind het wel vreemd dat publieke taken door de branche moeten worden uitgevoerd; in mijn ogen zijn dat overheidstaken. Bovendien blijf je zitten met de kwestie van de heffingen. Het had veel meer voor de hand gelegen alle taken over te hevelen naar de overheid. Dan is ook meteen parlementaire controle mogelijk. Het lijkt erop dat dit een compromis is tussen CDA en VVD.” Ulenbelt wil de voorstellen nog beter bestuderen voordat hij kan aangeven of hij hiermee zal instemmen.

D66 vindt het positief dat de schappen worden aangepakt. “Maar het komt wel heel vrijblijvend over. De schappen mogen zelf de nieuwe organisatie inrichten en de reorganisatie regelen”, aldus een woordvoerder van de partij. “Dan blijft de vraag hoeveel ondernemers er uiteindelijk op vooruit gaan.” D66 voorziet dat het ook nog een tijd duurt voordat de verlaging van de heffingen doorgevoerd gaan worden. “Het wetsvoorstel wordt pas 2012 naar de Kamer gestuurd. Dan zitten de ondernemers nog een paar jaar met de heffingen.”

D66 is van mening dat afschaffen van de productschappen, zoals sommige andere partijen willen, niet beter zou zijn, omdat er taken blijven die het beste door de productschappen uitgevoerd kunnen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.