Home

Nieuws

PVV inventariseert ideeën over reorganisatie productschappen

Zoetermeer – Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) inventariseert de komende weken de ideeën die de dragende organisaties hebben over welke consequenties het kabinetsstandpunt over de productschappen met zich meebrengt.

Dat bleek tijdens de openbare bestuursvergadering van het productschap. Volgens PVV-voorzitter Steven Lak is in ieder geval duidelijk dat het kabinet in zijn standpunt te weinig oog heeft voor innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de factor arbeid. Dat laatste punt zou, als dat niet wordt bijgesteld, tot gevolg kunnen hebben dat de vakbonden die nu in de productschapen meedraaien, er zouden kunnen uitstappen.

Zoals bekend heeft het kabinet in zijn standpuntbepaling gesteld dat de productschappen nieuwe stijl zich moeten beperken tot medebewind en onmisbare taken. Zaken als promotie, belangenbehartiging en onderzoek horen niet tot die onmisbare taken. Tot de onmisbare taken rekent het kabinet de bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn en voedselveiligheid en gezondheid.

De productschappen waren zelf al bezig om hun ondersteunende afdelingen voor de uitvoering van medebewind en ander beleid (backoffice) samen te voegen. Ook zou de mogelijkheid van gezamenlijke huisvesting worden onderzocht. Op het gebied van medebewind is het nieuwe model klaar, zo meldt Lak. Doordat met het standpunt van het kabinet veel zaken anders worden, loopt de rest van de reorganisatie vertraging op.

Bovendien zal ook de zogenoemde frontoffice, het gezicht naar buiten, worden heroverwogen. De mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld dat er een productschap dier komt en een productschap plant. In de oorspronkelijke plannen van de productschappen was dit niet aan de orde en zou elk productschap in principe blijven bestaan.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.