Home

Nieuws 174 x bekeken 1 reactie

Overijssel telt minder weidevogels

Zwolle – Het aantal weidevogels in de provincie Overijssel blijft afnemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie.

De trend in Overijssel komt overeen met het landelijke beeld.

Vergeleken met 1994 is nog ruim de helft van de vogels over. Aanvankelijk verdwenen de grutto en de veldleeuwerik. Nu blijken ook de scholekster en de kievit weg te blijven.

In verschillende delen van Salland en Twente zijn ze nu vrijwel verdwenen. In gebieden die worden beheerd door agrarisch natuurverenigingen gaat het beter met de weidevogels. Een enkele soort blijkt meer voor te komen: van de gele kwikstaart broedden in 2011 meer paren dan ooit in Overijssel. Ook de graspieper handhaaft zich.

Een aantal zeldzame weidevogels, zoals de watersnip, de zomertaling, de slobeend en de wintertaling, komt alleen nog in reservaten voor. De roodborsttapuit verschijnt op nieuwe plekken, zoals kruidenrijke perceelranden met bramen in de buurt van natuurterreinen.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Hieruit blijkt maar weer dat de boeren het meeste verstand hebben van het natuurbeheer.
    Hier kunnen die gasten uit wageningen nog wat van leren.

Of registreer je om te kunnen reageren.