Home

Nieuws 284 x bekeken

Overgangsregeling woning ouders

Veel ouders die hun woning 'op naam van de kinderen' hebben gezet kunnen opgelucht adem halen. Er komt een overgangsregeling waardoor de heffing van erfbelasting in de toekomst lager uit zal gaan vallen.

Staatssecretaris Weekers van financiën heeft aangegeven dat er alsnog een overgangsregeling zal komen bij de zogeheten fictieve verkrijging voor de erfbelasting in een specifieke situatie. Het betreft met name de situatie waarin de ouder(s) vóór 1 januari 2010 de bloot eigendom van hun woning aan hun kind(eren) hebben overdragen onder het voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik van die woning. Bij het overlijden van een ouder behoort de woning niet meer tot het vermogen van de overledene zodat de heffing van erfbelasting hierover in beginsel niet kan plaatsvinden bij de verkrijger van het vermogensbestanddeel (de kinderen). Een eventuele waardestijging van de woning en de aangroei van bloot eigendom naar volle eigendom bij de kinderen (vanwege het overlijden van de langstlevende ouder) bleven hierdoor buiten het bereik van de erfbelasting.

Per 1 januari 2010 vallen verkrijgingen van de bloot eigendom ook onder de werkingssfeer van de fictieve verkrijging. Per dezelfde datum werd een goedkeurend ministerieel besluit uit 1964 ingetrokken zonder dat daarbij een overgangsregeling werd getroffen. Dit besluit liet eerdergenoemde waardeaangroei voor het successierecht/de erfbelasting juist onbelast. In de praktijk blijkt grote verontwaardiging te bestaan over deze abrupte omschakeling. De staatssecretaris heeft begrip getoond voor de kritiek en heeft toegezegd dat hij alsnog overgangsrecht zal treffen voor de intrekking van het besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.