Home

Nieuws

Onderzoek moet compost champignons verbeteren

Zoetermeer – Nieuw onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) belicht de rol van micro-organismen in compost voor champignonteelt.

Het doel is om de kwaliteit te verbeteren en de kans op problemen met compost te verminderen. Aan het onderzoek is onder meer compostproducent CNC verbonden. Een deel wordt mogelijk collectief gefinancierd via het Productschap Tuinbouw.

Frans Brienen, voorzitter van CNC: ”We vinden het belangrijk dat dit onderzoek er komt en willen dat het bedrijfsleven ook participeert. Dat kan door de PT-bijdrage.” De bedrage via het PT zal mogelijk een ton bedragen. Het is het grootste onderzoek in de champignonsector als het doorgaat. Ook hoopt de hogeschool voor het project van een miljoen euro een overheidsbijdrage te ontvangen.

De HAN wil vier jaar besteden aan het onderzoek dat tot een voorspellingsmodel moet leiden over de kwaliteit van compost. Nu is te weinig bekend over het proces op het niveau van microbiologie, waardoor compost niet altijd stabiel is. Het onderzoek sluit aan bij onderzoek van de universiteiten in Wageningen en Utrecht naar compost. Het onderzoek moet onder meer strategieën opleveren om de afweer tegen ziekten te verbeteren en concurrerende micro-organismen te weren.

Problemen met groenschimmel hebben de laatste jaren bij veel telers tot uitval geleid. Het onderzoek richt zich niet direct op dit probleem. Brienen: ”We willen meer inzicht van microflora bij compostering. Dat kan aanknopingspunten opleveren voor de aanpak van groenschimmel, maar dat weten we nog niet.”

Of registreer je om te kunnen reageren.