Home

Nieuws 219 x bekeken

'Natuur wordt ellende voor provincie'

Beek-Ubbergen – Het natuurbeleid, dat het Rijk grotendeels gaat overhevelen naar de provincies, wordt één grote ellende voor die bestuurslaag. Provincies kunnen Europese boetes ontvangen tot 200.000 euro per dag, omdat het Rijk jarenlang internationale verdragen niet is nagekomen. De ene provincie zal ook nog eens veel meer te lijden hebben dan de andere als er meer natuur is of er meer bedreigde dier- en plantensoorten leven.

Dat schrijft organisatie Das&Boom donderdag in een brief aan alle leden van Provinciale Staten. ,,Nederland is een ecologisch rampgebied'', aldus de organisatie uit Beek-Ubbergen.

Ook de Vogelbescherming heeft donderdag aan de bel getrokken over de plannen van staatssecretaris Henk Bleker. Deze organisatie maakt zich grote zorgen over de smienten en ganzen. Akkerbouwers lopen grote schade op door enorme aantallen overwinterende ganzen, die voor een deel al afgeschoten mogen worden. Er was een plan om de dieren te vergassen, maar daar is de Tweede Kamer tegen. Bleker heeft woensdag aan de Kamer laten weten dat hij met een nieuw voorstel komt, waarin ook staat beschreven hoeveel overlast de vogels nu precies veroorzaken, bijvoorbeeld op en rond Schiphol.

Natuurmonumenten maakt zich eveneens zorgen over de jacht op ganzen, zwijnen en herten. Ook zegt de vereniging dat ,,typisch Nederlandse soorten'' als de egel, de das, de rivierkreeft en de vuursalamander vogelvrij zijn verklaard. ,,Natuur is een bijzaak voor dit kabinet'', aldus Natuurmonumenten.

Bleker sloot onlangs een bestuursakkoord met de provincies over de verantwoordelijkheid voor natuurbeleid. De Tweede Kamer praat daar op 12 december over. Volgens Das&Boom ,,gooit Bleker een failliete boedel over de heg naar de provincies.'' De Vogelbescherming noemt de nieuwe natuurwet, dramatisch. Das&Boom roept provincies op niet in te stemmen met het bestuursakkoord, onderdeel van de wet.

Of registreer je om te kunnen reageren.