Home

Nieuws 201 x bekeken

NAV steunt krimp productschappen

Noordhoek – De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ondersteunt de kabinetsplannen om de productschappen af te slanken. Maar NAV-voorzitter Teun de Jong vindt dat de productschappen wel duurzaam ondernemerschap moeten blijven stimuleren.

Het kabinet wil dat de productschappen de medebewindstaken blijven uitvoeren. Daarnaast blijven de productschappen taken uitvoeren die het kabinet van publiek belang vindt, zoals voedselveiligheid, gezondheid en de bevordering van plant- en diergezondheid en het dierenwelzijn.

Duurzaam ondernemen wordt echter niet genoemd, constateert De Jong. ”Het bevorderen van duurzaam ondernemen in de zin van het terugdringen van emissies naar bodem, water en lucht, energiebesparing en duurzaam bodembeheer moet worden toegevoegd als taak van publiek belang en ondernemersbelang. Krachtenbundeling en gezamenlijke financiering van innovatie en onderzoek zijn van cruciaal belang om stappen voorwaarts te blijven zetten in duurzaam ondernemen in de landbouw. Individuele, kleinschalige bedrijven zijn niet in staat geheel op eigen kracht die stappen te zetten. De investeringen in innovatie en onderzoek zijn daarvoor veel te hoog.”

De Jong wijst op de zwakke positie van telers in de voedselketen. ”Die dreigt verder te verzwakken wanneer taken als marktinformatie en onderzoek moeten verdwijnen.”
De Jong is blij dat de productschappen moeten inkrimpen. ”Maar wel graag met in het achterhoofd dat we als kleine zelfstandigen een veel kwetsbaardere positie hebben dan het grootbedrijf.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.