Home

Nieuws

NAJK blij met aandacht voor jongeren in GLB

Utrecht – Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) ziet perspectief voor jonge boeren en tuinders in het nieuwe landbouwbeleid.

Volgens de organisatie van jonge boeren erkent de Europese Commissie in de voorstellen het belang van jonge boeren en tuinders. ”Zo wordt voorgesteld om maximaal 2 procent van de nationale enveloppe te investeren in jonge agrariërs. Het NAJK waardeert deze stap, maar vraagt de Commissie door te zetten. De lidstaten moeten minimaal 2 procent in jonge ondernemers investeren. Hiermee kan het ondernemerschap een echte impuls krijgen.”

Over het voorstel om het beleid te vergroenen is het NAJK niet enthousiast. ”Dit voornemen is dramatisch voor Nederland. Het GLB en de Europese landbouw zijn van groot belang voor de voedselproductie en de voedselzekerheid wereldwijd. Het is daarom onbegrijpelijk dat hoogproductieve landbouwgrond daar niet voor worden ingezet. Vergroening van de landbouw moet plaatsvinden door maatregelen te nemen die onderdeel zijn van een geïntegreerde bedrijfsvoering. Een voorbeeld daarvan is precisielandbouw, waardoor biodiversiteit, natuur en milieu ook versterkt worden.”

Het NAJK is wel blij met het voornemen van Ciolos om de landbouwsteun alleen te geven aan actieve boeren. ”Het is wel een grote uitdaging om een eenduidige en volledige definitie van een ’active farmer’ vast te leggen. Het NAJK is nieuwsgierig naar de manier waarop de Europese Commissie dit in de praktijk zal realiseren. Hervormingen zouden bovendien nog sneller plaats kunnen vinden als het beleid zich zou richten op het stimuleren van innovatie en versterking van het concurrentievermogen. Daar is nu nog te weinig oog voor.”

Of registreer je om te kunnen reageren.