Home

Nieuws 255 x bekeken

Ministerie neemt maatregelen voor verbetering CTGB

Den Haag - Het ministerie van landbouw gaat bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) een periodieke internationale controle door deskundigen invoeren.

Deze controle moet bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van het CTGB. Het moet leiden tot een verdere verbetering van de geborgde kwaliteit en onafhankelijkheid van het CTGB. Daarnaast zullen de ministeries van landbouw en milieu de ministeriële Commissie van Toezicht verbeteren en de aansturingsstructuur tussen de ministeries en het CTGB vereenvoudigen. Ook wil staatssecretaris Henk Bleker van landbouw een verbetertraject instellen voor de interne bedrijfsvoering en interne organisatie. De maatregelen die het ministerie wil nemen zijn het gevolg van onderzoek naar het functioneren van het CTGB.

Uit onderzoek van Price Waterhouse Coopers blijkt dat het functioneren van het CTGB is verbeterd ten opzichte van 2005, maar dat er nog verbeterpunten zijn. Het CTGB is in vergelijking tot andere Europese instellingen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen duur, waardoor ongelijk speelveld dreigt. De kwaliteit van dienstverlening van CTGB kan volgens het onderzoek beter, vooral als het gaat om doorlooptijd en communicatie. CTGB is te weinig klantgericht, zo blijkt uit het onderzoek.

CTGB is financieel op orde, maar PWC concludeert dat er te weinig structurele aandacht is voor risicomanagement. De ministeries van milieu en landbouw vinden bovendien dat het CTGB de advisering meer in maatschappelijke context zou moeten plaatsen.

Of registreer je om te kunnen reageren.