Home

Nieuws 333 x bekeken

Mestverwerking moeizaam van de grond

Doetinchem - De kans dat het mestoverschot in 2015 grotendeels wordt weggewerkt dankzij mestverwerking is erg klein.

Die conclusie valt te trekken naar aanleiding van gesprekken met diverse partijen die op het punt staan in de mestverwerking te stappen. Een gebrek aan geld en samenwerking, een haperende techniek en problemen rondom het verlenen van vergunningen zorgen dat projecten moeizaam van de grond komen. Onlangs bombardeerde staatssecretaris Bleker mestverwerking tot belangrijkste instrument om het groeiende mestoverschot in te dammen. Daarnaast moet minder fosfaat op de markt komen door minder fosfor in het voer te doen, het voerspoor.

De problemen rondom mestverwerking doen niets af aan de belangstelling voor dit onderwerp. De interesse bij (groepjes) boeren, loonwerkers en commerciële partijen is groot. Gedreven door hoge en grillige mestafzetkosten en steeds scherpere aanwendingsnormen zoeken veel varkenshouders naar een alternatief voor de afzet van onbewerkte mest. In totaal liggen er plannen om vele honderdduizenden tonnen drijfmest te verwerken. De werkelijke hoeveelheid verwerkte mest is nu niet heel groot. Naar schatting wordt 500.000 ton per jaar verwerkt.

Of en in hoeverre mestverwerking echt van de grond komt, zal vooral afhangen van het erkennen van het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Daarvoor is toestemming nodig vanuit Brussel. Dat overleg loopt nu, maar er is nog geen goedkeuring. Het kunnen verkopen van het mineralenconcentraat als kunstmest maakt installaties een stuk rendabeler. Uit onderzoek van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat installaties rendabel kunnen zijn bij een mestaanvoerprijs van 11 tot 13 euro per ton, ervan uitgaande dat het mineralenconcentraat als kunstmest wordt verkocht.

Naast de onzekerheid over het erkennen van het mineralenconcentraat als kunstmest, is ook de financiële situatie in de varkenshouderij een onzekere factor. De portemonnee van varkenshouders is leeg en banken zijn terughoudend met het verstrekken van krediet. Bovendien is het onzeker of de gewenste installatie wel het beloofde rendement levert. Het zal voor varkenshouders moeilijk worden zelf de regie te houden bij mestverwerking. Het gevaar van afhankelijkheid ligt zeker op de loer.

Of registreer je om te kunnen reageren.