Home

Nieuws

Marijke Vos nieuwe voorzitter van Federatie Landbouw en Zorg Nederland

Eerste Kamerlid en voormalig Amsterdams wethouder Marijke Vos is de nieuwe voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg Nederland.

Zij volgt Bart Jan Krouwel op, die sedert eind 2008 'de kar heeft getrokken' om structuur te brengen in de sector Landbouw en Zorg. Eerst als voorzitter van het Platform Landbouw en Zorg, daarna vanaf september 2009 als voorzitter van de Stichting Verenigde Zorgboeren en sedert december 2010 als voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg. Nu de Federatie 'er staat' en een aantal belangrijke zaken 'op de rails' is gezet, vindt Krouwel het tijd voor een ander type voorzitter.

Als 'kwartiermaker' heeft hij veel tijd besteed aan het structureren en professionaliseren van de sector. De nieuwe voorzitter zal leiding geven aan de voortgaande professionalisering van de sector Landbouw en Zorg en pro-actief aan de slag gaan om samen met bijv. gemeenten de kansen, die de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) biedt om verantwoorde en passende zorg aan zorgvragers via zorgboerderijen te leveren, te realiseren.

Professionalisering
De professionalisering van de zorglandbouw vraagt om een krachtige, bottom-up organisatie-structuur, die haar leden stimuleert om aan de gevraagde kwaliteits-criteria en -keurmerken te voldoen. Ook is de Federatie Landbouw en Zorg toe aan onderzoek naar het "maatschappelijk rendement" en het verder inhoudelijk professionaliseren van de sector. Hierover is de Federatie in overleg met de ministeries van VWS en EL&I.

De Federatie en haar leden in het hele land zijn ambitieus en willen een volgende stap zetten in de professionalisering van deze jonge, innovatieve sector. Gegroeid uit idealisme, heeft de zorglandbouw zich ontwikkeld tot een veilige en activerende omgeving voor mensen met een zorgvraag. Dat zijn mensen met autisme, met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, ouderen en mensen met een psychische of sociale hulpvraag. Voor deze mensen is de zorglandbouw een niet meer weg te denken schakel in hun leven.

Er weer bijhoren
Mensen met een zorg- of begeleidingsvraag voelen zich prettig in de overzichtelijke en herkenbare omgeving van de zorgboerderij. Zij worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen, en leveren een bijdrage aan de boerderij. Zij krijgen het gevoel er weer bij te horen en genieten van de ruimte en regelmaat van het agrarische werk.

Ambitie
De Federatie Landbouw en Zorg vertegenwoordigt de belangen van alle zorgboeren die bij haar zijn aangesloten (op dit moment zijn 800 zorgboeren lid van de Federatie) en is de spreekbuis voor alle 'stakeholders', zoals de ministeries van VWS en EL&I, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en gemeenten. Het is de ambitie van de Federatie om de kwaliteit van de sector te verhogen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.