Home

Nieuws

LTO teleurgesteld over plannen Ciolos

Den Haag - LTO Nederland is teleurgesteld over de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe landbouwbeleid.

Voorzitter Albert Jan Maat vindt de voorstellen van landbouwcommissaris Dacian Ciolos te weinig toekomstgericht en ze missen ambities. Bovendien worden Nederlandse boeren bij de herverdeling van Europees geld onevenredig hard getroffen. Maat: “We dreigen ongeveer 70 miljoen euro per jaar te verliezen.”

Ciolos wil het landbouwbeleid vergroenen en de biodiversiteit verbeteren. Volgens LTO Nederland kiest hij voor de ouderwetse route. Maat: “De Commissie wil bedrijfstoeslagen groener maken door beperkende maatregelen, zoals het braakleggen van grond en een minimum aantal teelten. Het GLB drijft met extensivering weg van de efficiënte en marktgerichte manier, waarop in de meeste West-Europese landen landbouw wordt bedreven.”

Maat voelt er meer voor om door middel van innovatie en verduurzaming van de productie in te spelen op mondiale thema’s als klimaat, energie, landschap, grondstoftekorten en niet in de laatste plaats voedselproductie. Dat zijn volgens hem de grote uitdagingen van de toekomst.

LTO vindt een overgangstermijn naar 2020 pure noodzaak. Maat: “De voorgestelde overgang naar een gelijke premie per hectare resulteert in een dramatische daling van bedrijfstoeslagen voor kalverhouders, telers van zetmeelaardappelen en meer intensieve melkveehouders. LTO denkt onder meer aan extra hulp voor die ondernemers door investeringen en innovatie in een overgangsregeling.”

Of registreer je om te kunnen reageren.