Home

Nieuws

LTO: plan nieuw GLB kost akkerbouwer geld

Den Haag – De plannen voor het EU-landbouwbeleid gaan akkerbouwers geld kosten. Daarnaast maakt de vergroening van het beleid het lastiger voor akkerbouwers om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

Dat stelt voorzitter Jaap Haanstra van LTO Akkerbouw. Haanstra vindt het onbegrijpelijk dat EU-commissaris Ciolos aan 7 procent van het areaal ecologische eisen stelt. ”Dat land ligt braak, terwijl de wereld praat over voedseltekorten. Dat is onverantwoord. En hoe gemakkelijk zijn de overige groene diensten inpasbaar in het bedrijf? Een akkerbouwbedrijf moet optimaal draaien om een inkomen te halen. Die groene eisen belemmeren dat.”

Haanstra vindt het onrechtvaardig dat Nederlandse boeren worden gekort op de toeslagrechten. ”De rechten zijn in het verleden ingesteld als compensatie voor de inkomensdaling. Nederlandse boeren zijn toen extra hard getroffen.”

Haanstra vraagt zich af hoe Ciolos de eisen voor vruchtwisseling gaat invullen. ”Hoe past gehuurd of geruild land daar in? Er zijn telers die alleen aardappelen telen op gehuurd land.”

Haanstra vindt het van groot belang dat er een overgangsbeleid komt voor met name de zetmeelaardappeltelers. ”Zoals de plannen er nu liggen ben ik er niet gelukkig mee. Het kost akkerbouwers geld, terwijl ze het in de markt moeten verdienen.”

Gevolgen akkerbouw
* Uiterlijk 2020 moeten lidstaten een regionale hectarepremie hebben ingevoerd, de flatrate.
* De toeslag daalt voor Nederlandse boeren.
* Voor 30 procent van het areaal gelden extra eisen op het gebied van natuur en milieu. Voor 7 procent gelden bovendien ecologische eisen.
* Bedrijven moeten minstens drie gewassen verbouwen.
* De voorwaarden komen bovenop de cross compliance.
* Lidstaten mogen 5 tot 10 procent van de toeslagen weer koppelen aan de productie.
* Er gelden maximale bedragen voor de toeslagen per bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.