Home

Nieuws

LTO: goed dat Groenlinks ook naar inkomen boer kijkt

Den Haag - Het is goed dat Groenlinks zegt dat duurzame landbouw ook betekent dat de boer een boterham kan verdienen.

Dat zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland in reactie op de landbouwvisie van Groenlinks. In deze visie pleit de politieke partij voor een verdere vergroening en verduurzaming van de sector. Maar daarbij moet de boer ook een inkomen kunnen verdienen. ”Anders zal er een kaalslag plaatsvinden in de sector”, aldus kamerlid Rik Grashoff van Groenlinks.

Groenlinks wil extra vergroeningseisen opleggen voor directe inkomenssteun via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). ”Via regelgeving kom je niet veel verder dan het aansturen van de hekkensluiters. Via een financieel sturingsinstrument kunnen ook de middengroep en de koplopers gestimuleerd worden”, aldus Grashoff. De politicus pleit onder andere voor een puntensysteem voor vergroeningsmiddelen, waarmee boeren meer steun kunnen krijgen.

Het voorstel van Groenlinks om weer quotering in te voeren voor melk, vlees en grote akkerbouwproducten, ziet LTO niet zitten. ”Bij zuivel heeft het zeker geholpen. Maar er zitten hoge kosten aan de productierechten. Het systeem is uitgewerkt”, aldus Maat.

Groenlinks ziet het liefst dat de sector zelf productiebeperking instelt. Als het nodig is, moet de overheid in kunnen grijpen. LTO vindt dat overheidsingrijpen in geval van crisis wel moet kunnen. Groenlinks en LTO vinden beide dat freerider-gedrag voorkomen moet worden. Maar over de wijze waarop dit moet, verschillen ze van mening.

Of registreer je om te kunnen reageren.