Home

Nieuws

Kabelvergoeding mogelijk honderden euro’s

Doetinchem – Wie te maken heeft met kabels in of boven de grond kan mogelijk een vergoeding tegemoet zien van enkele honderden euro’s per jaar. LTO Nederland en Federatie Particulier Grondbezit (FPG) willen dat er voor grondeigenaren een betere vergoeding komt als zij te maken krijgen met leidingen.

De huidige vergoedingen zijn volgens hen niet van deze tijd, mede omdat netwerkbeheerders meer en meer leidingen en kabels leggen en gebruiken voor commerciële doeleinden.

Nu ontvangen grondeigenaren een eenmalige schadevergoeding voor de aanleg van leidingen. Denk aan structuur- en gewasschade. In sommige gevallen komt daarbovenop nog een tekenvergoeding bij het afsluiten van een zogeheten zakelijk-rechtovereenkomst, waarin de afspraken tussen grondeigenaar en kabelbeheerder worden vastgelegd. Met dit recht mogen de kabelexploitanten altijd bij de leidingen en kabels, mocht dat nodig zijn. Deze eenmalige afkoopsom staat nu ter discussie, omdat een vergoeding voor het zakelijk recht niet inzichtelijk is, maar belangrijker: het is niet wettelijk verplicht.

Kees van Rooijen, voorzitter werkgroep schaderegelingen bij LTO Nederland: „De grondeigenaar moet zelf kunnen kiezen of hij jaarlijks een vergoeding wil ontvangen voor het recht van opstal of dat hij het eenmalig laat afkopen.”

De hoogte van de jaarlijkse vergoeding moet gekoppeld worden aan de grondwaarde. Gedacht wordt aan minstens een jaarlijkse vergoeding van enkele dubbeltjes per vierkante meter, maar dat kan ook nog zo het tienvoudige zijn, aldus Van Rooijen. De exacte uitwerking moet nog plaatsvinden. Grofweg betekent dit dat iemand met een kabel in de grond honderden euro’s per jaar extra tegemoet kan zien. Het bedrag is sterk afhankelijk van de lengte van de kabel en soort bekabeling.

De twee grootste kabelexploitanten in Nederland, Gasunie en stroomnetbeheerder Tennet, willen niets weten van een jaarlijkse vergoeding voor recht van opstal. Zij zeggen dat dit niet wettelijk verplicht is, omdat kabels het ’algemeen belang’ dienen. Dit laatste betwijfelen LTO en FPG, omdat kabelbeheerders steeds commerciëler worden. Het is aan de politiek om hierover te beslissen. Mogelijk volgend jaar wordt namelijk hierover gesproken bij de behandeling van een nieuwe wet over ’gedogen van werken van algemeen belang’. Als de politiek de wet niet aanpast, moet de rechter zich erover buigen. Het kan dan zomaar zijn dat grondeigenaren met kabels in of boven de grond een leuk zakcentje gaan bijverdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.