Home

Nieuws 285 x bekeken

Jorritsma: productschappen te weinig aangepast aan de tijd

Den Haag – Het stelsel van productschappen is de afgelopen jaren te weinig aangepast aan de ontwikkelingen van de samenleving. Dit heeft vragen veroorzaakt over de legitimiteit van zowel het productschappenstelsel als de taken die de productschappen uitvoeren. Dat concludeert de commissie-Jorritsma in haar beoordeling van de productschappen.

De besturen van de productschappen zijn volgens de commissie niet van deze tijd als het gaat om democratie, transparantie en continue verantwoording. “Ook als het gaat om inspraak en draagvlak zouden bedrijfslichamen meer kunnen doen om de betrokken ondernemers meer aan zich te binden”, vindt Jorritsma.

Het falen van het huidige systeem van product- en bedrijfsschappen komt volgens de commissie vooral door gebrek aan omgevingsbewustzijn.

Jorritsma constateert dat het kernidee dat ooit ten grondslag lag aan de productschappen – dat een economisch stelsel gediend is bij instellingen die collectieve belangen kunnen dienen – nog steeds legitiem is. “Het stelsel van productschappen heeft voldoende meerwaarde als instituut dat bepaalde publieke taken op en efficiënte manier kan uitvoeren”, aldus de commissie.

Bij een vernieuwde inrichting van het systeem is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen sectoren en dat het stelsel zich aanpast aan de eisen van deze tijd.

De taken die door de productschappen worden uitgevoerd, kunnen volgens de commissie beperkt worden tot wettelijke taken en taken met een publiek belang op de werkterreinen van voedselveiligheid, gezondheid en bestrijding van plant- en dierziekten. “Brancheorganisaties kunnen de voorlichtings- en promotietaken oppakken en in cao-overleggen kunnen de taken als scholing en innovatie een plek krijgen”, vindt Jorritsma.

De commissie vindt dat de organisatie ook een sterke verbeterslag kan maken, vooral als het gaat om efficiëntie.

De commissie deed onderzoek naar de productschappen na een aangenomen motie van VVD-kamerlid Charlie Aptroot. De commissie bestond uit Annemarie Jorritsma, Wim van de Donk (hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde) en Steven van Eijck.


Of registreer je om te kunnen reageren.