Home

Nieuws

Inkomensverlies bij hectarepremie

Den Haag – De invoering van een uniforme hectarepremie leidt tot aanzienlijke verschuivingen van subsidiegelden. Bedrijven die nu tot de grootste ontvangers behoren, gaan er flink op achteruit.

Uit gegevens van het landbouweconomisch instituut LEI valt af te leiden dat dit met name de vleeskalverhouders, zetmeelbedrijven en intensieve melkveehouderijen betreft. Deze sectoren krijgen nu per hectare een uitzonderlijke hoge premie. Zo ontvingen vleeskalverhouders in 2009 gemiddeld ruim 3.200 euro voor elk toeslagrecht. In de grondgebonden sectoren liggen die bedragen lager, maar nog altijd ver boven het gemiddelde.

Onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat op 1 januari 2014 ingaat, wordt Nederland verplicht het historische toeslagensysteem om te vormen naar een hectarepremie, ook wel flat rate genoemd. Deze moet per regio of lidstaat uiterlijk zeven jaar later uniform zijn. Volgens voorlopige berekeningen van de Europese Commissie ligt deze dan op 420 euro. Uiterlijk in 2028 moet er een Europabrede hectaretoeslag zijn.

Volgens het LEI is er bij een nationale flat rate van 440 euro sprake van een gemiddeld inkomensverlies voor de blankekalverhouderij van ruim 77.000 euro per bedrijf per jaar. Voor rosé’s is dat bijna 40.000 euro. Sterk intensieve melkveehouderijen zien een gemiddelde daling van meer dan 17.000 euro, evenals de zetmeelaardappelteelt.

Voor de zetmeelsector is wel maximaal 10 procent gekoppelde steun mogelijk. Dat geldt ook voor onder meer zaden, akkerbouwgewassen, suikerbieten en fruit.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.