Home

Nieuws

'Inkomen Vlaamse boer en tuinder in 2011 naar dieptepunt'

Brussel – De inkomens van boeren en tuinders in Vlaanderen zakken dit jaar naar een dieptepunt.

Volgens de Belgische Boerenbond is de omzet nauwelijks gegroeid, terwijl de directe kosten met 14 procent stegen. ”De verwachting, op basis van cijfers over de eerste acht maanden van 2011, is dat het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw dit jaar naar verwachting met maar liefst 50 procent daalt. De sector is in een zeer diep dal terecht gekomen.”

De Boerenbond constateert dat de kosten sneller stijgen dan de inkomsten. ”Tussen 2003 en 2011 stegen de productiekosten in de sector met 1,4 miljard euro, de omzet nam toe met 514 miljoen euro. Vooral de stijging van de directe kosten, zoals voer en energie, zet een domper op de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in de sector. De sector slaagt er niet in de verhoogde kosten door te berekenen in de eindproducten. Het structureel kunnen doorberekenen van kosten is een essentiële voorwaarde om als sector op de langere termijn te overleven. De land- en tuinbouw kampt met een structureel laag prijsniveau. De directe betalingen vanuit het EU-landbouwbeleid zijn meer dan ooit essentieel voor de inkomens.”

De crisis is het meest voelbaar in de tuinbouw en de varkenshouderij, stelt de Boerenbond. ”Gesteld moet worden dat de cijfers voortvloeien uit een rekenmodel dat Vlaanderen ziet als één groot land- en tuinbouwbedrijf.”

Uit de analyse blijkt volgens de Boerenbond geen verband tussen wat de consument betaalt voor voeding en wat de boer en tuinder ontvangt. ”In 2008 steeg de voedingsmiddelenindex sterk, terwijl de outputprijzen voor land- en tuinbouwproducten al een dalende trend lieten zien.”

Of registreer je om te kunnen reageren.