Home

Nieuws

HIR manege valt na drie jaar vrij

De boekwinst op verkochte grond valt na drie jaar in de winst vrij. Een bv die een manege exploiteerde mag de gevormde herinvesteringsreserve (HIR) niet langer in stand houden.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Den Haag de volgende:

Een bv bezit en exploiteert een manege met veel grond. In 2004 verkoopt de bv een groot deel van de grond rondom de manege als bouwterrein. Voor de boekwinst van ruim € 1 miljoen vormt ze een HIR. In 2008 wordt de manege verkocht. Dat gebeurt nadat een juridisch geschil tussen de pachter en mede- aandeelhouder van de manege, de heer P, en de bv in een schikking eindigt. Ook de boekwinst behaalt op de verkoop van de manege voegt de bv toe aan de HIR.

De inspecteur stelt dat de in 2004 gevormde HIR in 2007 vrijvalt. Volgens de bv vormt de verkoop van de grond in 2004 en de verkoop van de manege in 2008 een langlopende vervreemding van één bedrijfsmiddel. Rechtbank Den Haag verwerpt het standpunt van de bv. Beide verkopen moeten voor de vorming en instandhouding van de HIR op zichzelf worden bezien, aldus de rechtbank. Er is sprake van twee juridisch los van elkaar staande transacties op verschillende momenten met verschillende kopers. Zelfs als beide verkopen in 2004 zouden hebben plaatsgevonden, zou volgens de rechtbank sprake zijn geweest van twee verschillende transacties. De rechtbank verklaart het beroep van de bv ongegrond.

Meer informatie: Rechtbank 's-Gravenhage, 06 september 2011, nummer AWB 11/76, BT7146

Of registreer je om te kunnen reageren.