Home

Nieuws

Geen waardedruk wegens gebruik en bewoning

Voor de berekening van het verschuldigde successierecht wordt de waarde van de woning niet verlaagd. Er mag volgens de Hoge Raad geen rekening worden gehouden met een waardedruk wegens het zakelijk recht van gebruik en bewoning.

Kort samengevat is de uitspraak de volgende:

Erflaatster is in 2003 overleden. Bij testament heeft zij belanghebbende tot enig erfgenaam benoemd. Belanghebbende en erflaatster waren ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van een woning, die zij in 2002 hadden gekocht. In de desbetreffende notariële akte van levering is een bepaling opgenomen dat na overlijden van de eerststervende ten behoeve van de langstlevende de beperkte rechten van gebruik en bewoning zullen worden gevestigd. Aan deze bepaling is na het overlijden van erflaatster geen uitvoering gegeven. In geschil is of belanghebbende een waardevermindering voor het beperkt zakelijk recht van gebruik en bewoning in aanmerking mag nemen. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat belanghebbende de volle eigendom van de helft van de woning krachtens erfrecht heeft verkregen. Een beperkt zakelijk recht van gebruik en bewoning was niet gevestigd. Een waardevermindering kan dan ook niet in aanmerking worden genomen.
De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard en de uitspraak van het Hof bekrachtigd.

Meer informatie: Hoge Raad 14 oktober 2011, nummer 11/01579, LJN BT7561


Of registreer je om te kunnen reageren.