Home

Nieuws 319 x bekeken

Geen kavelruil maar bedrijfsoverdracht, dus overdrachtsbelasting

Omdat in de kavelruil een bedrijf is meegenomen wordt niet aan de voorwaarden voldaan. Het gevolg is dat er overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Leeuwarden de volgende: In juni 2001 heeft er tussen vijf partijen, waaronder belanghebbende, bij notariële akte een kavelruil plaatsgehad. Belanghebbende heeft hierbij zowel percelen ingebracht als toebedeeld gekregen. Ter zake van deze ruil is geen overdrachtsbelasting voldaan. De kavelruil is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Dienst Landelijk Gebied.

De inspecteur is van mening dat de kavelruil niet voldoet aan de vereisten van de Landinrichtingswet en heeft in 2006 aan belanghebbende een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd. In geschil is of op de verkrijging van de onroerende zaken door belanghebbende de vrijstelling van overdrachtsbelasting ex art. 15, lid 1, aanhef en onderdeel i, Wet BRV van toepassing is. Het hof overweegt dat in de kavelruilovereenkomst is begrepen de overdracht van een bedrijf.

Onder verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State van 7 juli 2004, LJN AP8246, volgt het hof de inspecteur dat de desbetreffende transactie op zichzelf moet worden beschouwd. Dit betekent dat bij de kavelruil geen sprake is geweest van drie, maar slechts van twee inbrengende partijen en dat de kavelruilovereenkomst daarmee niet voldoet aan de eis van art. 4, Landinrichtingswet. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.