Home

Nieuws

GD registreert meer maagdarmproblemen

Deventer - Van de sectie-inzendingen van varkens naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) wordt 20 tot 25 procent gediagnosticeerd met een maagdarmaandoening.

Sinds 2004 is dit percentage geleidelijk gestegen, vooral door een toename bij zuigende biggen (plus 10 procent) en in mindere mate ook bij gespeende biggen. Volgens de GD is het moeilijk te zeggen waardoor de toename wordt veroorzaakt. Bij oudere varkens is het beeld stabiel of vertoont het een licht dalende trend. In ruwweg eenderde van de zuigende biggen met diarree kan met bij sectieonderzoek slechts een ‘maagdarmstoornis’ vaststellen zonder ontsteking, waarbij geen causaal agens wordt gevonden. Ook bij gespeende biggen met diarree wordt vaak geen ziekteverwekker gevonden. Daarbij is doorgaans echter wel sprake van enteritis. “We vinden bij veel biggen met darmproblemen geen ziektekiemen of aantasting in het darmweefsel. Dat is het frustrerende ervan. Het is daarom moeilijk te zeggen of de oorzaken in de voersamenstelling of bedrijfshygiëne te maken hebben. Het kan ook met stress of een te koude vloer te maken hebben”, volgens een woordvoerder van de GD.

Het percentage vragen dat rondom dit onderwerp bij de GD binnenkomen is in de periode 2003 tot 2011 gestegen van 5 naar 15 procent. Dit betreft vooral vragen over zuigende en gespeende biggen. Bij zuigende biggen gaat soms eenderde van de vragen over diarree. Een veel aangetoonde kiem in jonge biggen is nog steeds Clostridium perfringens type A. Vanuit de GD wordt er op korte termijn niet verder onderzocht hoe het komt dat er meer diarree wordt geconstateerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.