Home

Nieuws 187 x bekeken

Frankrijk heeft zware kritiek op plannen Ciolos

Parijs – Frankrijk vindt de voorstellen voor vergroening van de landbouwsteun van EU-commissaris Ciolos niet beantwoorden aan de doelen.

Minister van landbouw Bruno le Maire wil ernstig praten over de herverdeling van de gelden over de verschillende lidstaten en eist een budget ’dat beantwoordt aan de ambities’. Daarnaast willen de Fransen dat een aantal beheersmaatregelen in stand blijft om de positie van boer en tuinder op peil te houden.

Le Maire heeft zijn officiële reactie al enige tijd in voorbereiding en zal die dan ook al tijdens de landbouwraad van 20 oktober op tafel leggen. De bewindsman borduurt daarmee voort op de ’top van Parijs’ eind 2009, waarbij 22 lid-staten zich voor een sterk Europees landbouwbeleid uitspraken.
Voor de Fransen is, wat de begroting betreft, het door de Commissie voorgestelde landbouwbudget voor 2014-2020 ’het absolute minimum’. ”Gaan we daaronder, dan is er van geen hervorming sprake.”

Binnen dat budget zet Le Maire de nodige vraagtekens bij de voorgestelde herverdeling van de landbouwsteun. ”Die herverdeling moet houdbaar en evenwichtig zijn en rekening houden met de situatie in elk van de Europese landbouwsectoren”, formuleert het ministerie. Binnen hetzelfde kader wil Frankrijk ’een eenvoudige en indicatieve’ vergroening van de steun. ”Dat moet aansluiten bij de economische realiteit van de bedrijven en vergezeld gaan van vereenvoudigingen. In de huidige vorm beantwoorden de voorstellen van de Commissie niet aan die doelen.”

Het ministerie acht verder de samenloop van toeslagrechten legitiem en eist daarbij een grote flexibiliteit in voorwaarden zoals het tijdschema. Of dat betekent dat Frankrijk ook een langere overgangstermijn wil, laat minister Le Maire in het midden.

Of registreer je om te kunnen reageren.