Home

Nieuws

Fefac ondertekent brief diermeeltoelating niet

Brussel – De Europese sectororganisaties voor landbouw (Copa-Cogeca), vleeshandel (Clitravi), vleesverwerkende industrie (Efpra), de koepel van de pluimveeverwerkende industrie (Avec), en verwerkers van dierlijke bijproducten (UECBV), hebben hun steun betuigd voor hernieuwde toelating van diermeel in het veevoer, in een brief aan Eurocommissaris John Dalli van consumentenzaken en gezondheid. De Europese organisatie voor de mengvoerindustrie, de Fefac, ondertekende de brief niet.

De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn in principe voorstander van het opnieuw onder voorwaarden toelaten van diermeel in het veevoer. De toelating draagt bij aan een oplossing van het plantaardig eiwittekort waarmee de EU kampt.

Volgens directeur Henk Flipsen van de Nederlandse brancheorganisatie Nevedi is de Nederlandse mengvoerindustrie voorstander van herintroductie van diermeel. Volgens Flipsen zijn het vooral mengvoerindustrieën uit de Oost-en Zuid-Europese landen die dwars hebben gelegen binnen Fefac. Aan de hertoelating van diermeel zijn volgens de voorstellen strenge eisen verbonden. Een vereiste is strikte scheiding van de productielijnen voor de verschillende diersoorten. Zo moet worden voorkomen dat soorteigen diermeel wordt verwerkt in de verschillende voeders (kannibalisme). In de genoemde landen heeft de mengvoerindustrie dat technisch nog niet voor elkaar.

Lobbyist voor de vleessector Frans van Dongen noemt de opstelling van Fefac belachelijk. ”Ze doen nodeloos moeilijk. Het is voor Europa van groot belang dat diermeel weer ter beschikking komt. Dat er een paar fabrieken in het Oosten en Zuiden niet aan de eisen kunnen voldoen mag geen beletsel zijn. Fefac heeft bovendien dit voorjaar bij de discussies over de situatie in de varkenshouderij steeds aangedrongen op hertoelating.” Van Dongen hekelt ook de opstelling van Frankrijk en Oostenrijk die niet bereid zijn herintroductie te steunen. ”Als supermarkten diermeelvrije producten willen, kan de markt dat regelen. Dat hoef je niet verplicht op te leggen.”

Door het verbod maakt de EU het zich zelf moeilijk. Een belangrijke bron van hoogwaardig eiwit is voor veevoerverwerking niet beschikbaar. Bovendien worden er kosten gemaakt om het diermeel te vernietigen. Als diermeel weer wordt toegestaan ontstaat ook weer de mogelijkheid om diermeel op de wereldmarkt af te zetten.

Nevedi-directeur Henk Flipsen wijst er op dat hertoelating van diermeel niet dé oplossing is van het eiwitprobleem van de EU. Daarnaast blijven andere oplossingen nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan de stimulering van de teelten van eiwitrijke gewassen.

De kans bestaat dat nog voor het eind van het jaar de voorstellen van Dalli in stemming komen in de Europese Raad.

Of registreer je om te kunnen reageren.